Skolevæsen

Multihal åbner sig op for lokalsamfundet

Fire arrangementer planlagt, så efterskoleelever og lokale borgere kan mødes om aktiviteter

Efterskoleleder Jens Kjær - her ved ind­vi­el­sen af hal­len i 2004. På nu­væ­ren­de tids­punkt bli­ver mul­ti­hal­len brugt af sko­lens ele­ver, af den lokale id­ræts­for­en­ing, der har le­jet hal­len til bad­min­ton og hånd­bold, og i min­dre om­fang til kon­fe­ren­cer og lig­nen­de. AR­KIV­FO­TO: BEN­TE PO­DER

Efterskoleleder Jens Kjær - her ved ind­vi­el­sen af hal­len i 2004. På nu­væ­ren­de tids­punkt bli­ver mul­ti­hal­len brugt af sko­lens ele­ver, af den lokale id­ræts­for­en­ing, der har le­jet hal­len til bad­min­ton og hånd­bold, og i min­dre om­fang til kon­fe­ren­cer og lig­nen­de. AR­KIV­FO­TO: BEN­TE PO­DER

TOLNE:Tolne Efterskoles multihal til mere end en halv snes millioner kroner har godt tre år på bagen, men selv om den bliver brugt flittigt - både af skolens egne elever og den lokale idrætsforening TMI - forsøger efterskolen nu at skabe endnu mere liv i hallen. - Vi har ikke problemer med udlejningen, så det er ikke af økonomiske årsager, at vi nu laver fire arrangementer, hvor eleverne og folk i Tolne og Mosbjerg kan deltage, fortæller Tolne Efterskoles forstander Jens Kjær. Det er en af de oprindelige bagtanker med hallen, at eleverne, der er unge med særlige behov, og lokalbefolkningen kan mødes om forskellige aktiviteter - og nu har skolen afsat ressourcer og tid til det. - Det er målet, at hallen også skal være et samlingssted, hvor lokale børn, unge og ældre sammen med efterskolens elever kan udfolde sig med aktiviteter, der traditionelt ikke tilbydes i en idrætsforening. Skolen iværksætter nu flere konkrete tiltag i håb om at kunne vække interessen hos lokalbefolkningen, siger Jens Kjær Forstanderen håber, at de kommende arrangementer med alt lige fra kunst og gymnastik til rulleskøjteløb kan være med til at nedbryde nogle af de myter, der måtte eksisterer omkring skolens elever. - Alle har ressourcer og noget at byde på, men det kræver, at man er sammen for, at man kan se det. Nu prøver vi at få vores elever med i en sammenhæng, og så vil man opdage, at de unge kan nogle ting, siger forstanderen. - Vi håber, at et aktivt og oplevelsesrigt fællesskab i multihallen vil motivere vores bogligt svage elever til en god anvendelse af fritiden. Og det er hævet over enhver tvivl, at mange borgere vil kunne have endnu mere glæde af hallen. Men de gode muligheder bliver slet ikke udnyttet i tilstrækkelig grad, tilføjer Jens Kjær.