Byggeri

Multihus er et stort skridt nærmere

To millioner fra kommunen hjælper Skovsgaard Idrætscenter godt på vej

SKOVSGÅRD:Budgetforliget mellem V, DF og Liste T har sikret to millioner kr. til at realisere planerne om det såkaldte multihus i tilknytning til Skovsgaardhallen. I forvejen er der givet tilsagn om 900.000 kr. fra EUs Leader + midler, men disse penge frigives kun under forudsætning af, at kommunen medfinansierer projektet. Denne betingelse er nu opfyldt, og med tilsagnet om 2,9 mio. af de i alt 10,4 mio., der budgetteres med til den nye multihus, er der stor optimisme i bestyrelsen for Skovsgaard Idrætscenter. - Vi håber at nå i land med projektet. Kommunens tilskud betyder, at vi er et stort skridt nærmere projektets gennemførelse. Det er vi meget fornøjede over, siger formanden Jørn Kjær. Finansieringen skal være på plads inden udgangen af 2003. I budgettet kalkuleres med to mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, som bestyrelsen har haft møder med, og som ifølge Jørn Kjær er positiv over for ansøgningen. Desuden søger bestyrelsen om ca. en mio. kr. fra andre fonde. Det resterende beløb på 4,5 mio. skal skaffes til veje via kreditforeningslån. Store forhold Det ambitiøse projekt indebærer, at der laves en 1025 kvm. stor tilbygning til det nuværende idrætscenter, og at der indrettes en lukket naturlegeplads. Tilbygningen skal rumme skolefritidsordningen, som er plaget af stor pladsmangel og overbelægning. Desuden skal fritids- og ungdomsklubben have lokaler i multihuset, der skal etableres internetcafé, værksteder til træ og metal, teaterscene og musik- og motionsrum. Også dagplejerne og dagplejebørnene skal have et samlingssted i multihuset, og hjemmeplejen får et grupperum stillet til rådighed. Generelt skal multihuset kunne benyttes af en bred vifte af foreninger, institutioner, private virksomheder og unge og gamle, understreger Jørn Kjær - Det er et stort projekt i så lille et byområde, men det er vigtigt at kunne tilbyde gode faciliteter, også til tilflyttere, argumenterer han. Hvis finansieringen som forventet er i orden inden 1. januar 2004, kan byggeriet begynde i maj 2004. Bestyrelsen regner med en byggeperiode på cirka et år, så multihuset kan tages i brug i løbet af sommeren 2005.