Aalborg

Multihus i garagen

Arbejdet med at omdanne de gamle busgarager til multihus går planlagt

AALBORG:Det er slut med lugten af diesel i de gamle garager på Filstedvejen i Vejgaard. Arbejdet med at forvandle garagerne til et til et multihus til glæde for børn, unge og ældre i området. Efter planen skal det står færdigt til efteråret, men allerede nu er arbejdet nået så langt frem, at der forleden blev holdt byggegilde på stedet. Der er afsat otte millioner kroner til projektet. Tilbage af den gamle garagehal bliver 300 kvadratmeter. Den indrettes til to sammenhængende sale. Desuden beholder man administrationslokalerne, der er de lave bygninger ud mod Filstedvej. Ifølge planerne skal multihuset rumme syv-otte mødelokaler og grupperum. Der bliver en café på 100 kvadratmeter med tilhørende køkken plus de to sale på henholdsvis 216 og 104 kvadratmeter. I kælderen bliver der mulighed for depotrum samt øverum for musikere, mens buschaufførernes omklædnings- og baderum bevares. Filstedvejens Skole, som er nabo, ventes at bruge lokalerne til skolens juniorklub i eftermiddagstimerne. I alt bliver det nye multihus på godt 1000 kvadratmeter samt 450 kvadratmeter kælder. Det bliver for unge, ældre og gamle, uanset formål til alt fra lettere gymnastik til kortspil. I planerne indgår en to-tre meter høj støjvold ud mod Humlebakken. Den etableres af noget af det forurenede materiale, som graves op på grunden. For at begrænse omkostningerne til jordrensning vil det meste af området, som allerede er asfalteret, få et ekstra lag asfalt, men der hvor man har revet hallen ned, bliver der renset op og lagt et ekstra lag muld på. Med tiden skal det blive til en græsplæne.