Skagen

Multihus i Kappelborgskolen

MULTIHUS:Det er ufatteligt, at Ole Knude Jensen, der ifølge egne oplysninger er født i Skagen og har rod i to kendte Skagen-slægter, ønsker at medvirke til, at man måske i fremtiden må synge: ”Der var en sjæl i Skagen, som ikke mer’ er til. Tænk at kunne nænne at sælge Kappelborgskolen for ussel mammon til formål, som mest sandsynligt vil være ferieboliger eller lignende, som en udefra kommende investor vil forvente at score kassen på. Interessegruppen bag forslag til indretning af Kappelborgskolen til multihus har med baggrund i borgernes ønsker forsøgt at anskueliggøre, hvorledes arealbehovet kan tilgodeses i omtalte bygninger. Det fremgår klart af projektet, at der blot vil være få hundrede kvadratmeter i overskud. I den forbindelse vil det være relevant at oplyse, at vi, siden projektet blev offentliggjort, har modtaget henvendelse fra flere, der ønsker plads i multihuset. Den ældste del af bygningskomplekset vurderes af sagkyndige som et særdeles bevaringsværdigt eksempel på et smukt og godt skolebyggeri, der har mere end 100 år på bagen, lige som bygningerne alderen til trods fremstår særdeles velbevarede. Multihuset, der først og fremmest etableres til glæde og gavn for byens borgere, vil med den centrale placering og åbning ud til gågaden blive til stor gavn for turismen og handelslivet, ligesom det forhåbentligt kan bidrage til, at nedgangen i befolkningstallet bringes til ophør. I modsætning til de to sydlige kommuner i ny Frederikshavn kommune, der begge inden sammenlægningen forstod at etablere de ønskede faciliteter for deres borgere, trådte Skagen ind i fællesskabet med en pose penge, men uden at have tilgodeset skawboernes ønsker om et aktivitetshus. De 3000 kvadratmeter, som Ole Knude Jensen vil bevilge, kan på ingen måde opfylde skawboernes ønsker, hvorimod Kappelborgskolen kan dække arealbehovet og man kan gennemføre det endelige projekt etapevis. Med hensyn til driftsomkostningerne forholder det sig vel således nu, at de betales fra en fælles kasse, og der ser jeg da gerne, at vi ikke kun skal være ydende medlemmer til glæde og lettelse for vore nye medborgere.