Lokalpolitik

Multihus i Vejgaard på vippen

Ombygning af busgarager dyrere end ventet

VEJGAARD:Det er langtfra sikkert, at Vejgaard får det multihus, som bydelen er blevet stillet i udsigt. I hvert fald ikke helt i den udformning, som en lokal arbejdsgruppe ønsker sig. Det kniber med økonomien. Byrådet har afsat ialt otte millioner kroner fordelt over 2004 og 2005 til ombygning af AOS's tidligere garageanlæg på Filstedvej i Vejgaard til lokalt multihus. Men et rådgivende arkitektkontor har foretaget en økonomisk vurdering, der viser at prisen vil blive 12,7 millioner kroner plus moms. Dertil kommer udgifter til inventar, scenefaciliteter, forskellige installationer samt etablering af udendørs arealer. - Alt i alt kan prisen let løbe op i 15-20 millioner kroner, hvis det er det foreslåede projekt, der skal gennemføres. Derfor er vi i skole- og kulturudvalget enige om at sende sagen tilbage til arbejdsgruppen med opfordring om at komme med et nyt projekt, der holder sig inden for de otte millioner kroner, som er afsat, siger Henrik Nielsen (SF). Men selv om arbejdsgruppen kommer med et nyt projekt, som holder sig inden for det afsatte beløb, vil Henrik Nielsen ikke på forhånd garantere, at han stemmer for. - Det afhænger i høj grad af, hvad multihuset kommer til at indeholde. Det oprindelige udgangspunkt var jo, at der var en del problemer med de unge i Vejgaard, og de manglede et sted at være. Men det problem er så vidt jeg forstår ikke så stort længere. Selvfølgelig har Vejgaard behov for et kulturelt samlingssted. Men vi vil ikke bruge penge på et lokalt multihus, udelukkende fordi nogle lokale foreninger, som for eksempel bokseklubben Sparta, mangler lokaler, siger Henrik Nielsen. - Behovet behøver jo ikke nødvendigvis at være en forkromet, ny bygning. Det har vi set med "Stedet" i Vejgaard, der er vældig populær blandt de unge trods de forholdsvis beskedne rammer, tilføjer han. SF vil således lægge vægt på, at det oprindelige formål - et værested for unge - skal indgå som et væsentligt element, hvis kommunen skal bruge otte millioner kroner på garageanlægget. Det er ligeledes på tale at flytte biblioteket fra det gamle kommunekontor i Vejgaard til garageanlægget. Men det har der været flere protester imod, idet mange brugere mener at garageanlægget ligger for ucentralt.