EMNER

Multihus på vej i Nørresundby

Planer om at renovere lokaler under brolandingen

NØRRESUNDBY:Spritterne holder af at være der. Men ellers er det stærkt begrænset, hvor mange der finder fornøjelse ved at gå tur - for ikke at sige opholde sig - under brolandingen, hvor Limfjordsbroen finder fæste på Solsiden i Nørresundby. Om få år kan det blive en ganske anderledes oplevelse at slentre langs havnen fra Danish Crown og videre under brolandingen over mod Hedegaard og Trip Trap. Strækningen Mellem Broerne kan være omdannet til en attraktiv havnepromenade med boliger, der ligger vinkelret ud mod fjorden med grønne områder imellem sig. Bag boligerne vil den spadserende kunne skimte mere grønt, hvor der i dag er et nedlagt banespor - for nylig eksproprieret af Aalborg Kommune. Royals kønne hvide bygning vil stadig være der, ligesom lystbådehavnen og klubhuset for Nordjyllands største sportsdykkerklub: Nørresundby Sportsdykkerklub. Måske har nogle af medlemmerne været en tur på vandet i en af deres gummibåde, som nu får en tur under vandslangen. Den forbipasserende får mulighed for at stoppe op og stille et par spørgsmål til dykkerne, der giver sig tid til at svare, mens de gør deres grej rent. Nyt foreningshus Det kan også være, at dykkerklubbens juniorafdeling er ved at blive undervist i det nye multifunktionelle foreningshus, der er blevet indrettet under den vestlige del af brolandingen. De kommunale lokaler, der har stået tomme, fugtige og forsømte i årevis, er blevet renoverede og indrettet med bad og toilet, et undervisningslokale, et depotrum som blandt andet sportsdykkerklubben benytter, et større, pænt indrettet lokale og - i forlængelse af det - et værksted. Måske høres der glad dansemusik der indefra, fordi det er seniordansernes aften. Det kan også være, at unge fra Aalborg Ungdomsskole har gang noget. Folk fra Limfjordens Træskibslaug kan være i sving i værkstedet, mens børn fra Løvvangens Unicykelklub er ved at finde deres ethjulede cykler frem. Hvis toilettet optaget af en lystfisker, kan vor ven på aftentur bruge ventetiden på et spil petanque på den nyligt anlagte bane udenfor. Eller bare se på et spil Street Basket, der udkæmpes af den lokale ungdom. Bliver til noget Foreløbig alt sammen visioner og planer på et kommunalt tegnebræt. Men projektleder ved kommunens kultur- og fritidsforvaltning, Claus René Pedersen, tror på, at planerne nok skal blive til noget. Selv om pengene til at føre dem ud i verden ikke er fundet endnu. - Vi vil forsøge at finansiere projektet med penge fra den helhedsorienterede byfornyelse. Staten giver 20-50 procent i tilskud, alt efter hvad slags projekt det er, fortæller han. Jo flere et projekt er til glæde for, jo mere tilskud vanker der fra den statslige pulje til helhedsorienteret byfornyelse. Så i kommunen satser man på, at enhver skal kunne gå ind i det kommende, multifunktionelle hus. Men lokale foreninger og grupper er vigtige samarbejdspartnere, og kommunen har allerede haft kontakt til både Nørresundby Sportsdykkerklub, Aalborg Ungdomsskoles nørresundbyafdeling, en lokal unicykel klub, Limfjordens Træskibslaug, samt ældre- og handicapforvaltningen i Nørresundby. Møde på vej - Og nu er det er tæt på, at vi skal have indkaldt interesserede for at høre, om rammerne er i orden, siger Claus René Pedersen. Han har allerede haft et arkitektfirma til at tegne en skitse af et multihus under broen. Men den er kun foreløbig og skal ændres, efter at forskellige mulige brugere af multihuset er kommet med deres bud på en god indretning. Planerne om at indrette et hus til glæde for byens befolkning er flere år gammel - ligesom den helhedsorienterede byfornyelse i Nørresundby. Oprindeligt var tanken, at huset især skulle være for børn og unge. Men den blev afvist af byrådspolitkere, der syntes, at trafikken i området var for farlig. - Nu arbejder vi videre med grundidéen - at indrette et hus til glæde for mange, slår Claus René Pedersen fast.