Multihuset dyrere end ventet

Politikerne i Fritids- og kulturudvalget håber, at byrådet finder ekstra penge til Multihuset i Jerslev

Multihuset i Jerslev vil koste næsten fire mio. kroner at renovere og bygge om. En del af merudgiften skyldes, at bygningen ikke har været vedligeholdt længe. Arkivfoto

Multihuset i Jerslev vil koste næsten fire mio. kroner at renovere og bygge om. En del af merudgiften skyldes, at bygningen ikke har været vedligeholdt længe. Arkivfoto

Renovering og ombygning af Jerslev Multihus kommer til at koste fire mio. kroner, og det tal er noget højere end det beløb, byrådet oprindeligt afsatte. Staten betaler 1.050.000 kroner til projektet, mens Brønderslev Kommune skal finansiere den resterende del af beløbet. Dog er Jerslev Sparekasses fond indstillet på at yde tilskud til foreningernes individuelle behov ¿ og parterne anslår i den forbindelse, at 300.000 kroner finansieres den vej. Politikerne i Børne- og kulturudvalget bakker projektet op, og sender nu sagen videre til økonomiudvalget med anbefaling. ¿ Det er et projekt, som byrådet i Brønderslev Kommune har vedtaget skulle gennemføres tilbage i 2004. Og der var afsat 1.350.000 kroner til finansiering af projektet, men det slår ikke til, konstaterer Eskild Sloth Andersen, der er formand for Fritids- og kulturudvalget. Af dette beløb er der brugt 500.000 kroner til byfornyelsesprojekt i Jerslev. Tilbage er altså 850.000 kroner. Dårlig vedligeholdt ¿ Bygningen har stået siden 2004, og der er ikke brugt en krone på vedligehold. Derfor skal alt skiftes ud. Vinduerne i bygningen er gamle og utætte, og der skal helt nye i. Vi har mulighed for at søge lånefinansiering til energibesparende foranstaltninger til 791.000 kroner, tilføjer Eskild Sloth Andersen. Når regnskabet gøres op mangler der hermed 500.000 kroner, som Fritids- og kulturudvalget håber, at byrådet vil yde som tillægsbevilling. Forvaltningen bemærker, at prisen for projektet er noget højere end det oprindeligt budgetterede. "Men dels er byggepriserne steget meget siden budgetlægningen i 2004, og dels er der i overslaget afsat en udgift på cirka 1,4 mio. kroner, der udelukkende skyldes bygningens dårlige tilstand, der er en følge af manglende vedligeholdelsesindsats gennem mange år.", skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. Nedrivningsmoden Forvaltningen konstaterer samtidig, at konsekvensen af ikke at iværksætte de nødvendige bygningsarbejder nu vil være, at bygningen vil være nedrivningsmoden inden for nogle ganske få år. ¿ Det er jo et projekt der har været undervejs i mange år, og vi håber, at vi kan finde de 500.000 kroner til det, siger Eskild Sloth Andersen. Udvalgsformanden udgør styregruppen for projektet sammen med Jens Arne Hedegaard og Bendt Danielsen samt arkitekt og embedsmænd fra forvaltningen.