Øster Hurup

Multihuset ser lyst på fremtiden

Hanne Jellesen ansat som ny servicemedarbejder

Formand for Multihuet i Øster Hurup, Jørgen Kaare Jensen, byder Hanne Jellesen velkommen i jobbet. Til Højre Anita Holt Larsen, der er stoppet. Foto: Ejlif Rasmussen

Formand for Multihuet i Øster Hurup, Jørgen Kaare Jensen, byder Hanne Jellesen velkommen i jobbet. Til Højre Anita Holt Larsen, der er stoppet. Foto: Ejlif Rasmussen

På trods af en usikker fremtid for Multihuset i Øster Hurup, der på langt sigt skulle skabe en samlet enhed mellem skole og fritidsfaciliteter i turistbyen, har man besluttet at se lyst på fremtiden. Således er der ansat en ny servicemedarbejder, Hanne Jellesen, der skal være med til at føre huset videre. Hanne Jellesen overtager jobbet efter Anita Holt Larsen, der efter seks år har valgt at stoppe. Der blev sagt goddag til den ny og farvel til den afgående ved en reception i Multihuset. Formand for Multihuset, Jørgen Kaare Jensen, oplyser, at man endnu ikke har hørt noget fra kommunen vedrørende de nu tomme skolebygninger. Men i Øster Hurup har man valgt ikke at sidde med hænderne i skødet og vente på en kommunal henvendelse. - Samtlige foreninger i byen sætter sig sammen for at udarbejde et oplæg. Der er foreninger, der er direkte involveret i sagen, blandt andet den lokalhistoriske forening, der har lokaler på skolen, sigerJørgen Kaare Jensen. Multihuset ved allerede nu, at man må sige farvel til en betydelig omsætning. Huset stod for levering af mad til skolen. Man er i Øster Hurup specielt interesseret i at få afklaret, om det er kommunens agt at sælge bygningerne eller beholde dem til et eller andet kommunalt formål.