Mundkurv efter stormøde i Terndrup

Tina Bosher har fået en skriftlige advarsel. Et forsøg på at få hende til at holde mund, mener hun

Tina Bosher er Social- og sundhedsassistent på Terndrup Ældrecenter. Hun har fået en skriftlig advarsel for svigt i fagligheden og uacceptabelt adfærd i samarbejdet med sine kolleger. Selv kalder hun advarslen for en mundkurv
foto: michael bygballe

Tina Bosher er Social- og sundhedsassistent på Terndrup Ældrecenter. Hun har fået en skriftlig advarsel for svigt i fagligheden og uacceptabelt adfærd i samarbejdet med sine kolleger. Selv kalder hun advarslen for en mundkurv foto: michael bygballe

TERNDRUP:27. juni var over 200 social- og sundhedsmedarbejdere samlet til stormøde i Terndruphallen. Tina Bosher er social- og sundhedsassistent på Terndrup Ældrecenter. Hun havde taget initiativ til mødet på grund af de frustrerende arbejdsvilkår hun møder dagligt. De frustrationer var hun langt fra ene om på mødet. En efter en fortalte kollegerne fra andre centre om massive faglige problemerne på omsorgsområdet i kommunen. I dag er Tina Bosher sygemeldt. Hun har modtaget en skriftlig advarsel for svigt i sin faglighed og for uacceptabel adfærd i samarbejdet med tre af sine kolleger på ældrecentret. Mundkurv Tina Bosher føler sig ikke ramt af anklagerne i den skriftlige advarsel. - Det kan godt være, at der er nogle ting, jeg ikke altid får sagt så diplomatisk. Det kan være svært at være diplomatisk i en meget stresset hverdag. Men jeg har aldrig været grov i munden overfor nogen, siger Tina Bosher. Hun forstår ikke, hvorfor hendes faglighed bliver antastet. Den sag, der henvises til i advarslen er afsluttet med lederens accept af, at Tina Bosher handlede korrekt. At kommunen nu har taget første skridt i retning af at fyre hende, kommer ikke som nogen overraskelse. - Min første tanke, da jeg får den skriftlige advarsel er, at min fornemmelse var rigtig. Det bekræfter desværre min frygt for, at når jeg gerne vil holde fast i at påpege problemer i fagligheden resulterer det i, at jeg nu får mundkurv på, siger Tina Bosher. - Der er ingenting, der berettiger en skriftlig advarsel. De episoder, der henvises til er forlængst blevet talt igennem med alle parter og afsluttet. Jeg kan kun se den her advarsel som en mundkurv, der skal retfærdiggøre en fyring, hvis jeg ikke holder mund. Dårlig stemning På stormødet i Terndrup deltog hele personalet fra Terndrup Ældrecenter. I dagene efter mødet er stemningen på centret elendig. Centerleder Gitte Tougaard indkalder til personalemøde. På mødet kommer det frem, at det ufaglærte personale føler sig hængt ud, og at dele af personalet føler, at Terndrup Ældrecenter blev hængt ud på mødet som et dårligt sted. Selv om mødet skulle have renset luften forværres stemningen yderligere. - Personlig oplever jeg, at nogle undgår mig. Nogle føler, at de ikke bliver snakket til, fordi de har drukket kaffe med mig. Der er ingen kommunikation med de andre på flere af mine vagter, og jeg glæder mig bare til at komme på ferie, siger Tina Bosher. Noget på vej En stor del af ferien går med at finde løsninger på centrets faglige problemer. - Men jeg har også en stærk fornemmelse af, at flere kolleger ikke ser fagligheden men mig som problemet. Fornemmelsen bliver stærkere, og jeg er sikker på, at der er noget på vej, når jeg kommer tilbage fra ferie, siger Tina Bosher, der modtager flere opringninger fra kolleger på centret, der fortæller om, hvor dårlig stemningen er. Samme dag som Tina Bosher skulle møde på arbejde efter ferien, bliver hun ringet op af sin centerleder, der indkalder hende til møde, hvor hun skal have den skriftlige advarsel. Den skriftlige advarsel får ikke Tina Bosher til at holde mund. Tvært i mod. - Jeg brænder for det her fag. Derfor vil jeg kæmpe for fagligheden, og jeg mener, at det er nødvendigt at påpege, når der sker fejl. Ikke for at slå nogen oven i hovedet, men fordi, der er nogle borgere, der er afhængige af de ting, vi gør, siger Tina Bosher.