EMNER

Munter beretning om Kræn Piesens hjørne - datidens e-mail

Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred har holdt generalforsamling på Brovst Bibliotek.

Gunnar Jensen gør klar til at fortælle om sine drengeår i Mou Kær og Fredensdal.

Gunnar Jensen gør klar til at fortælle om sine drengeår i Mou Kær og Fredensdal.

Foreningens formand, Bente Kristensen, gennemgik i sin beretning årets begivenheder, der primært omfatter arbejdet med de lokalhistoriske sognegrupper, herudover deltagelse i Træf Han Herred samt arbejdet i tilknytning til stenaldersamlingen. Formanden kunne desuden berette, at der forventes en ny bog om Bøge Bakke bopladsen inden for det næste år. Forfatter bliver seniorforsker Søren H. Andersen, der var leder af udgravningerne i 1970'erne. Foreningens regnskab blev gennemgået af kasserer Susanne Hjorth Hansen. Regnskabet viser et overskud på knap 4000 kr. og en formue på omkring 39.000 kr. Foreningens indtægter kommer næsten udelukkende fra kontingent fra foreningens 105 medlemmer. Tre medlemmer af bestyrelsen, Anna Gudrun Ogstrup, Anders Jørgen Brander og Jens Dahl, var på valg. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Mary Matthiasen Bestyrelsen består herudover af Bente Kristensen, Susanne Hjorth Hansen, Margot Pichler og Ole L. Nielsen. Til suppleanter valgtes Jørn Kjær og Jens Dahl. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes JAmmerbugt-sektion fredag.