Brovst

Murer afvikler - fabrik udvider

Scantool skal bruge mere plads - køber naboareal af murermester

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Claus Niel­sen glæ­der sig over, at det er lyk­ke­des at købe na­bo­area­let, så Scantools fa­brik i Brovst kan bli­ve ud­vi­det. FOTO: KURT BE­RING

BROVST:Med købet af et naboareal tilhørende murermester Lars Holm har Scantool Gruppen, der producerer håndværker- og industrimaskiner til over 40 lande i hele verden, sikret sig mulighed for at kunne gennemføre en stærkt påkrævet udvidelse af fabrikken i Brovst. Øgede aktiviteter hos Scantool har givet så store pladsproblemer, at virksomheden i Brovst hurtigst muligt vil blive udvidet med en ny lagerbygning. Den vil blive opført på grunden Industrivej 9, hvorfra Lars Holm gennem en årrække har drevet sin virksomhed, Brovst Murer- og Entreprenørforretning. Efter 36 år som selvstændig er Lars Holm, 62, i gang med at afvikle sin virksomhed. Med virkning fra i går har han solgt Industrivej 9 med 3600 kvadratmeter grund og ca. 400 kvadratmeter bygninger til Scantool. Og han er i gang med at sælge sin murerforretning. Lars Holm har i perioder beskæftiget op til 15 medarbejdere, men i forbindelse med afviklingen er der nu kun fire mand. - Opførelsen af den nye lagerbygning kommer til at foregå i to etaper, siger Scantool Gruppens administrerende direktør, Claus Nielsen. Det er aftalt, at Lars Holm bliver i en del af sine bygninger indtil april næste år, så han kan få afviklet sin forretning. Det vil sige, at vi i første omgang bygger en lagerhal på ca. 1200 kvadratmeter og næste år yderligere omkring 1000 kvadratmeter.