Ungdomsuddannelser

Murerlærlinge svedte under Caribiens sol PRAKTIK: Fire lærlinge og faglærer instruerede lokale unge i at renovere dansk bygningsværk på St. Thomas

5
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Faglærer Lars Skibsdal Schmidt (tv) og murerlærling Lars Bøje Johansen tilbage på EUC Nord efter praktikopholdet på St. Thomas. Foto: Kurt Bering

HJØRRING/ST. THOMAS: Stærk varme, høj himmel uden skyer og en befolkning, der forberedte sig til fjorten dages karneval. Således var det første møde en gruppe murerlærlinge havde med Charlotte Amalie, hovedstaden i den tidligere danske koloni Jomfruøerne. De fire lærlinge og deres faglærer fra EUC Nord var dog ikke taget til øen St. Thomas for at feste og dase, men for at ”pille lidt” ved en af de danske efterladenskaber Fort Christian, som den danske konge lod bygge i 1670’erne, for at beskytte St. Thomas Havn mod et omfattende pirateri mod øen. Dengang brugte det danske militær det strategisk velbeliggende fort, senere var det lokal politihovedkvarter, og efter at politiet 1980’erne forlod Fort Christian, har den store markante røde bygning med gule piller i indgangspartiet udelukkende været museum. Dog er fortet i øjeblikket lukket på grund af en omfattende renovering. - Vi var derover en måneds tid for at hjælpe til og oplære nogle lokale unge mennesker i at renovere danske bygninger, siger faglærer Lars Skibsdal Schmidt, EUC Nord. For Fort Christian er ikke det eneste bygningsværk, som minder om den danske kolonitid, ja faktisk bærer en del af Charlotte Amalie tydelig præg af gammel dansk byggestil. Vand i store mængder Netop hjemkommet til Hjørring fra opholdet på St. Thomas har NORDJYSKE en snak med to af de hjemvendte om deres oplevelser med at arbejde under så fremmede himmelstrøg. Foruden faglæreren er det den 19-årige murerlærling Lars Bøje Johansen. De tre andre murerlærlinge Flemming Krabbe, Daniel Nættermann og Lars Sandahl, alle Hjørring, er allerede i fuld sving hos deres mester hjemme i Hjørring. Samme arbejdsiver viste alle danskerne ved Fort Christian, selv om arbejdsbetingelserne var helt anderledes end herhjemme. - På nær to dage, hvor vi ikke kunne komme til det på grund af karnevalet, arbejdede vi hver dag. De første fjorten dage var det meget varmt. Vi svedte meget, så vi drak enorme mængder af vand, fortæller faglæreren, mens Lars Bøje tilføjer: - Hvis ikke vi sørgede for at få vand nok, så blev man hurtigt svimmel. Derfor havde det amerikanske firma, som har kontrakten på at renovere Fort Christian, stillet et stor koldtvandsautomat op på gårdspladsen i fortet, som de frit ku’ tage fra. Så det blev til mange små naturlige pauser med at drikke den kølende drink. Arbejdet foregik som hjemme i Hjørring fra kl. 07 til kl. 15.30. Den bagende varme gav dog en eftervirkning. Den tærede så meget på kræfterne, at de fem danskere ikke havde overskud til at deltage i den langvarige karnevalsfest efter fyraften. Festen foregik endda lige udenfor deres vinduer. Derimod kunne de høre fra den lejlighed, som var stillet til rådighed for dem, at de indfødte festede døgnet rundt. - Den første morgen jeg stod op efter karnevalet var slut undrede jeg mig over, hvor det stille, der var overalt. men det var en lettelse, fortæller Lars Schmidt. - Men vi fik da lige smagt på det lokale øl og rom. En liter rom kostede kun 20 kroner, men colaen til at blande i var dyrere, supplerer Lars Bøje Johansen. Udveksling De fem danskere skiftede blandt andet mursten ud i de gulmurede piller i Fort Christian, genopbyggede en gammel ovn, pudsede facader og reparerede gamle fængselsvinduer. Det skete i forbindelse med et lokalt YouthBuild-program for hårdt belastede unge, men det viste sig hurtigt, at den viden, som Lars Bøje Johansen og de tre øvrige murerlærlinge havde med i bagagen, var mere end tilstrækkelig til at matche den lokale viden helt op på arkitektniveau. - Det var meget sjovt at instruere de lokale elever, men også ret svært. De skulle have tingene at vide flere gange, før de forstod hvad de skulle lave, fortæller Lars Bøje Johansen. YouthBuild-programmet er målrettet til 16-24 uden job, uden tilstrækkelig skolegang og faglig oplæring, og det var meningen, at en gruppe på ni unge tre dage om ugen skulle oparbejde praktiske færdigheder ved Fort Christian med hjælp fra danskerne. De andre dage sku’ de i skole. Faderløse unge Betingelsen for udvekslingsaftalen var, at mens danskerne stillede arbejdskraften til rådighed, så skulle man på St Thomas stille al materiale til rådighed. - Det gik sådan set også godt, men der laves ikke gule mursten på øen. Stenene var godt nok kommet ind på havnen, inden vi skulle bruge dem, men stenene var derefter lagt ned i gårdspladsen, så stenene måtte vi tage op igen og gøre rene, forklarer Lars Schmidt. Helt godt gik det ikke med at oplære de unge. - Fremmødet var meget svingende, helt ned til to, men når man kender baggrunden, så forstår man bedre deres livsstil. Lars Schmidt fandt ud af, at ingen af eleverne havde haft en far derhjemme. To af dem var allerede forældre. En af eleverne var ud af en søskendeflok på otte, hvor faderen sad i fængsel med en livstidsdom og to brødre sad ligeledes i fængsel. - Men alle som vi var sammen med ved Fort Christian, og som vi mødte på øen var meget hjælpsomme, og overalt viste de lokale beboere en imødekommenhed, som vi danskere godt ku’ lære noget af, slutter han.