Byggeri

Mursten eller lystanlæg?

BYGGEPLANER:Ja, så er det nu kommunens borgere kan komme med indsigelser til det planlagte byggeri af boliger klos op ad lystanlægget. Politikerne vil gerne høre, om det er en god ide at bygge i den nære bymidtes sidste grønne område. Et byggeri, vi skal leve med i mange, mange år. Kan det virkelig passe, at der ikke er andre områder med mere fast undergrund, der kan bygges på? Jo, det mener jeg, der er - ved posthuset f.eks. Lystanlægget vil blive skæmmet af et nyt byggeri i to etager, og det er vel ikke meningen? Lad os holde anlægget fri for dette byggeri, der ligger i skel til lystanlægget med fældning af bevoksning og træer til følge. Så kan anlægget udvikles, med muligheder for indretning af scene og måske en blomsterpark. Byggeriet vil øge boligtætheden og påvirke omgivelserne negativt, idet naboer vil opleve en ændring fra have til tæt og høj bebyggelse med en snørklet vejadgang til bagfacaden af ejendommene i Østergade, tværs over en af bygherren betalt smal sti til anlægget. Økonomien i dette projekt bidrager kommunen til ved køb af to ejendomme i Søgade for i alt 850.000 kr., og vi må nøjes med et lille torv op ad en boligblok samt en kun fire meter bred sti til lystanlægget . Det er godt nok en dyr fornøjelse - men flere politikere falder på halen for aftalen om bygherrens betaling af stianlægget. Hvor er det brede frie udsyn fra krotorvet til lystanlægget, som det fremgår af den nuværende lokalplan? Det er væk. Lad os beholde den nuværende lokalplan med det begrænsende antal boliger i et plan, det giver mulighed for. Så skal vi nok sammen med bygherren eller andre bygherrer finde andre placeringsmulighed for nybyggeri - ja hvorfor ikke uden for Fjerritslev by, i landsbyerne f. eks.? Et opråb til 12 af mine politikkerkollegaer i Venstre (dog ikke Arne Andersen), i Socialdemokratiet samt Steen Andersen og Ejler Winkel: Tænk jer nu om - man har jo lov at ændre en beslutning fra et ja til et nej. Det er politikerne, der laver den overordnede planlægning efter høring af borgerne. Vis nu politisk mod, det er vi valgt til, og lad fornuften råde. Og til borgerne: Fristen for indsigelser udløber 1. juli, hvis I vil have mulighed for indflydelse på, om byen Fjerritslev skal bevare sit anlæg helt grønt, fri for nyt byggeri, til fælles glæde for kommunens borgere og gæster.