Mursten vægtes højere end børn

Læserbrev

BUDGET:Til byrådet i Aalborg Kommune. Jeg kan endnu en gang konstatere af der på næste års budget skal spares, og som tidligere år – ja så bliver det børnene som igen, igen skal betale prisen – fordi byrådet har valgt at der på næste års budget skal bruges rigtig mange penge på anlægssiden – så vi kan få en flot havnefront, fortov med bølger m.m. Det er jo ”dejligt” at bo i en kommune, hvor mursten bliver vægtet højere end børn! En af de ting der er forslået er, modulordninger, hvor børnehaverne fremover ikke vil få 100 % normering til alle børn uanset, om de har heldags- eller deltidsplads – det vil betyde en normerings forringelse, hvor pædagogerne vil få endnu mindre tid til at udføre deres kerneydelser, nemlig at være sammen med børnene. Færre timer hvor hele personalet vil være på arbejde på samme tid, mindre til tid pædagogisk udvikling for børnene, så som Læreplaner, Barnets bog, Dokumentation, Trin for Trin, Musik og Bevægelse, Sproggrupper, Førskoleprojekter, Naturprojekter og alle de andre ting som pædagogerne gør for at udvikle børnene. For en 50 børns børnehave med 9 deltidspladser vil det betyde 8,20 timer pr. uge – som forsvinder væk fra børnene. Altså mindre tid til alt det der gør det sjovt og udviklende for børnene at gå i børnehave og mere tid hvor børnene bliver passet/opbevaret! Derudover har I besluttet at lukke Fræs bussen og Besøgsbørnehaven - to fantastiske tilbud som kan give lige den ekstra specielle oplevelse, som hverken forældre eller pædagoger har mulighed for at give børnene og som gør hverdagen i en børnehave lidt sjovere. Her får børnene mulighed for at bruge alle sanser, de får førstehåndsindtryk i forhold til naturen og der lageres en masse viden og erfaring og det vil Aalborg Byråd nu tage fra os – for at spare 500.000 Jeg bliver nød til at spørge, er mursten mere værd end oplevelser på højt plan – som efter min mening beriger krop og sind? Derfor håber jeg at byrådet vil genoverveje besparelserne om modulordninger, så der stadigvæk kan være tid at lave et ordentlig stykke pædagogisk arbejde, som udvikler børnene og lukningen af Fræs og Besøgsbørnehaven, så børn fremover kan få glæde af disse to fantastiske tilbud. At I vil være et byråd som tænker med hjerte og vælger børnene til, frem for mursten, og ikke fra.