Museer direkte på vej mod fusion

Hals Museum og Hadsund Egns Museum har nu besluttet, at de vil arbejde sammen

HALS:I den forgangne mødtes Hals Museum og Hadsund Egns Museum på midten: De besluttede sig for at fusionere og dermed hjælpe hinanden med at overleve. Beslutningen blev truffet på rådhuset i Gandrup og overværet af borgmestre og kulturudvalgsformænd fra begge kommuner. Dermed er der åbnet op for, at Hals Museum kan få sin længe ventede statsanerkendelse og for, at Hadsund Egns Museum kan klare de økonomiske skær og beholde sin anerkendelse. Det fortæller museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, der har tjekket mulighederne med den myndighed der giver statsgodkendelser, Kulturarvsstyrelsen. Næste punkt på dagsordenen er så, om de to museer kan få kommunalbestyrelsernes velsignelse til at gennemføre projektet. Også på det punkt er Henrik Gjøde Nielsen optimistisk. - Alle de politikere, der var til stede til mødet, var positive, siger han. I Socialdemokraternes kommunale budgetforslag for 2003 opereres der da også med, at fusionen mellem de to nordjyske museer bliver en realitet - og at den længe ønskede statsanerkendelse med tilhørende statsstøttekroner bliver en realitet. Selv om alle detaljerne langt fra er på plads endnu, så kan Henrik Gjøde allerede nu sige, at museumsgæsterne også vil kunne mærke, at fusionen er sket. - Det vil give bedre og større udstillinger, siger han og tilføjer, at når de får flere midler at gøre godt med, så vil der også blive råd til at udvide Hals Museum med en tilbygning eller to. - Ved at slå pjalterne sammen, kan vi blive en stærkere institution, siger museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, der håber på en hurtig realisering af de formelle samarbejdsplaner. - Hvis alt går, som det skal, vil vi være i stand til at gennemføre fusionen allerede i år, siger han. I forbindelse med den planlagte fusion mellem Hals Museum og Hadsund Egns Museum er det også planen at inddrage Sejlflod Kommune og Vildtmose Museet i dette arbejde, og hvis fusionen som ventet bliver en realitet, vil det være første gang i Nordjyllands Amt, at to museer går sammen på den måde. Når Hals Museum og Hadsund Egns Museum i det hele taget har ønske om at fusionere, hænger det sammen med, at Hals Museum ikke alene kan forvente at få den længe ønskede statsanerkendelse, ligesom Hadsund Egns Museum heller ikke på egen hånd ser ud til at kunne opretholde den nuværende statsanerkendelse. Går de to museer derfor sammen, skulle statsanerkendelsen af dem begge være en realitet.