Museer oppe at toppes

Vesthimmerlands Museums bestyrelse er sur på Limfjordsmuseet i Løgstør

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Limfjordsmuseet i Løgstør er faldet i unåde hos kollegaerne i Aars. Foto: Jens Morten

Ukollegialt. Bestyrelsen for Vesthimmerlands Museum i Aars lægger ikke fingre imellem, når den sætter ord på den fremgangsmåde, som Limfjordsmuseet i Løgstør brugte, da museet for nylig rettede henvendelse til Vesthimmerlands kommune i et forsøg på at få et øget driftstilskud. Det fremgår med al ønskelig tydelighed af et brev fra Vesthimmerlands Museum til Limfjordsmuseet – et brev der er sendt i kopi til Vesthimmerlands Kommune kultur- og fritidsforvaltning. Brevet fra museet i Aars til kollegaerne i Løgstør er usædvanligt skarpt. Udover at kalde kollegaerne i Løgstør for ukollegiale, så anklager Aars-bestyrelsen også museumsfolkene i Løgstør for at komme med udokumenterede påstande. Limfjordsmuseet i Løgstør søgte for nylig Vesthimmerlands Kommune om at få 500.000 kroner ekstra i driftstilskud fra 2009. I ansøgningen fremhævede museumsinspektør Anders Bloksgaard og bestyrelsesformand Henrik Hvass fra Limfjordsmuseet, at det ekstra tilskud er nødvendigt for at fastholde museets statsanerkendelse. Museumsfolkene fra Løgstør pegede i deres ansøgning på, at de finder der bør være ligestilling mellem de to museer. "Limfjordsmuseet stiller sig umiddelbart uforstående over for denne skævvridning. I særdeleshed når man tager besøgstal, aktivitetsniveau, engagement i lokalsamfund og kommune, forlængelse af turistsæsonen – herunder aftenåbent hele sommeren, de oplevelsesøkonomiske tilbud, skoletjenesten og ikke mindst evnen til at tiltrække eksterne investeringer til Vesthimmerlands Kommune i betragtning" Sådan skrev Løgstør-museet i ansøgningen til kommunen og det er blandt andet disse formuleringer, der har fået bestyrelsen for museet i Aars til at fare i blækhuset. - Det undrer os, at Limfjordsmuseet har fundet det nødvendigt at inddrage Vesthimmerlands Museums økonomiske forhold i ansøgningen uden at kontakte os, påpeger den nye formand for Vesthimmerland Museum, tidligere borgmester Per Nørgaard, i brevet. Af Lasse Damsgaard - lasse.damsgaard@nordjyske.dk