Museer udpeget til tilsyn med kulturarv

NORDJYLLAND:Nordjyllands Historiske Museum og Museet for Thy og Vester Hanherred i Thisted er blandt 10 danske museer, som fra nytår skal føre tilsyn med landets fortidsminder. For Nordjyllands Historiske Museum omfatter tilsynsopgaven ni af de 11 kommuner i Region Nordjylland, mens museet i Thisted skal tilse 2200 gravhøje og andre fortidsminder i tre kommuner - Thisted, Morsø samt Skive. Det er meningen, at alle fredede fortidsminder skal have besøg af en arkæolog en gang hvert femte år. Før kommunalreformen var det amterne, der skulle føre tilsyn med fortidsminderne. Nu ligger ansvaret hos Kulturarvsstyrelsen, som har overdraget det praktiske tilsynsarbejde til 10 lokale museer.