Museet på umulig opgave

Alle døre lukkes for Hadsund Egnsmuseum, der efter kommunal besparelse ser sig ude af stand til at redde stumperne

Museer 8. september 2002 08:00

HADSUND: Museumsinspektør Lise Andersen har bebudet, at hun vil kæmpe til det sidste for at bevare Hadsund Egns Museum på sit nuværende niveau trods truende nedskæringer i det kommunale tilskud og dermed faldende stats- og amtstilskud. Blandt andet har hun, siden Hadsund Kommune vedtog at skære 200.000 kr. af det årlige tilskud, rendt lokale virksomheder på dørene for at få dem til at sponsere museet. - Det har der været god interesse for, og nogle virksomhedsledere har givet udtryk for, at de til gengæld gerne ville have fribilletter til museets udstillinger, så man havde et sted at sende virksomhedens gæster på besøg. Dette ønske efterkommer museet naturligvis med største fornøjelse, siger Lise Andersen, der dog også har måttet sande, at idealisme ikke rækker for alle i erhvervslivet. - Der er virksomhedsledere, der principielt har været positive over for at støtte museet, men som har sat spørgsmålstegn ved, om nu også kommunen står ved sit ansvar, så privat støtte overhovedet gør nytte, forklarer hun. En af byens største erhvervsledere giver således i et brev til museet udtryk for, at et krav for at støtte er, at: der opstilles et realistisk budget for en årrække, kommunen binder sig til en årrække med faste beløb, der etableres en gruppe af virksomheder, der kan og vil sikre den manglende finansiering. Ellers har planerne efter vor opfattelse ingen mening, lyder brevets ubarmhjertige konklusion. Ikke et godt signal - Problemet er, at vi ikke rigtig ved, hvor vi har Hadsund Kommune, bemærker Lise Andersen. I et brev til museet skriver Kulturudvalget, at man vil gøre, hvad der er muligt for at sikre museets fremtid som statsanerkendt museum, men samtidig figurerer besparelsen på museet stadig i kommunens 2003 budget samt overslagsårene. - Det er ikke noget godt signal at sende til potentielle private sponsorer - vi kan kun håbe på, at der blandt de erhvervsdrivende også findes en del idealister, siger hun tørt. Kulturudvalget havde i ugens løb museets situation til drøftelse, uden at det udmøntede sig i kroner og øre. Udvalget anbefalede i stedet museet at søge samarbejde med andre museer. Men også her stiller den kommunale besparelse sig i vejen. Der er allerede nu indledt forhandlinger med et andet af Nordjyllands egnsmuseer, oplyser Lise Andersen. Et museum, hvis økonomi er lidt bedre end Hadsund Egns Museums, og med et bagland med lidt større offervilje (60 kr. pr. indbygger årligt i kommunalt tilskud, mens man i Hadsund p.t. betaler ca. 50 kr. pr. indbygger). - Denne forskel kunne udlignes gennem private tilskud, men hvis det kommunale tilskud til museet i Hadsund Kommune reduceres yderligere, kunne det få en evt. sparringspartner til at trække sig. De kunne jo risikere, at deres kommune valgte at nedsætte deres tilskud tilsvarende, bemærker Lise Andersen. Hun opfordrer sammen med Museumsforeningen for Hadsund og Omegn kraftigt Hadsund kommunes Kulturudvalg og det samlede byråd til kraftigt at overveje politikken i forhold til museet: - At man måske ikke kan eller vil finde yderligere midler, så museet kan overleve som selvstændig institution, må vi kunne lære at leve med, men ved at undgå at beskære museets økonomi havde Museumsforeningen for Hadsund og Omegn en chance for selv at redde stumperne. Så giv os dog den chance, lyder opfordringen. Aha

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...