Museets stifter på besøg

BOLDRUP:Den egentlige skaber at Boldrup Museum og museumsforeningen var Niels Jørn Østergaard, i dag leder af Rebild Spillemandsmuseum. Han vil efter generalforsamlingen fortælle om foreningens stiftelse i 1969 og etableringen af Boldrup Museum for over 25 år siden. Som ganske ung kunne han se værdien i lokalhistorien før mange andre, og hans drømme og tanker fik efterhånden konkret form i et lille egnsmuseum. Ingen som han kender ifølge formand Hans F. Jensen til den arkæologiske udgravning på stedet og de gode historier om landsbyen Boldrup, der kan føre sin oprindelse tilbage til oldtiden. Gennem årene har museumsforeningen været aktiv i lokalsamfundet med mange forskellige kulturelle tilbud i form af egnsaftener, folkedans, foredrag, fåredag og udflugter for medlemmer. Men allervigtigst er rollen som den organisatoriske tovholder for købet af museumsgården i begyndelse af 70'erne, der i dag fremstår som en kulturel perle i Himmerland. Men alt dette vil Hans Jørn Østergaard fortælle deltagerne nærmere om efter generalforsamlingen torsdag aften i museets skolestue.