Museskade er arbejdsgiverens skyld

49-årig HK’er vinder første sag i to instanser

Det er ar­bejds­gi­ve­rens an­svar at sik­re, at med­ar­bej­der­ne ikke kom­mer til ska­de på ar­bej­det. Også når det dre­jer sig om ar­bej­de med com­pu­ter­mus, fast­slår dom.

Det er ar­bejds­gi­ve­rens an­svar at sik­re, at med­ar­bej­der­ne ikke kom­mer til ska­de på ar­bej­det. Også når det dre­jer sig om ar­bej­de med com­pu­ter­mus, fast­slår dom.

KØBENHAVN:Det er altid arbejdsgiverens ansvar at sørge for medarbejdernes sikkerhed, også i forbindelse med museskader efter for mange timer ved computeren, mener Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Derfor mener arbejdsgivernes organisation ikke, at der er noget principielt i sagen fra Holstebro, hvor en arbejdsgiver er blevet gjort ansvarlig for en 49-årig grafikers museskader. Det mener kvindens fagforening, HK, til gengæld. - Afgørelsen fastslår ud fra en konkret vurdering, at den måde som arbejdet her har været til rettelagt på, er i strid med arbejdsmiljølovens hovedprincip, som går ud på, at det er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sikkert, sundt og forsvarligt, siger chefkonsulent i DA Torben A. Sørensen. Han sammenligner sagen med, at det heller ikke er nok for arbejdsgiveren at stille sikkerhedshjelme til medarbejderne i en kasse - det er også arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at medarbejderne tager hjelmene på. Og det er langt de fleste arbejdsgivere gode nok til - også når det gælder museskader, mener Torben A. Sørensen. - Jeg er sikker på, at arbejdsgiverne er helt opmærksomme på museskader. Det er jo ikke noget nyt fænomen, og der har været meget fokus på det, siger han. Retten i Holstebro har afgjort, at arbejdsgiveren i et konkret tilfælde havde ansvaret for en 49-årig kvindes museskade, som hun pådrog sig gennem sit arbejde som grafisk designer hos et bogtrykkeri i Struer. Første sejr HK har ført sagen for kvinden, og det er første gang, at et medlem har vundet en sag om museskader både i erhvervssygdomsudvalget og i byretten. - Dommen slår fast, at det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet er sikkert og sundt. Folk skal ikke gå og have ondt på arbejdet. Arbejdsgiveren skal mindske tiden med musen i hånden og sørge for afveksling i arbejdet, siger arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat, Svend-Erik Hermansen. Retten skriver i sin begrundelse for dommen, at arbejdsgiveren er ansvarlig for kvindens invaliditet ved ikke at have tilrettelagt arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og ved ikke at have ført fornødent tilsyn. Bogtrykkeriet er blevet dømt som ansvarlig for kvindens tabte arbejdsfortjeneste, svie og smerte, erhvervsevnetab samt behandlingsudgifter. Den 49-årige kvinde blev ansat på virksomheden i 1975 og fyret i 2002, fordi hun havde for mange sygedage. /ritzau/