Museum går til musikken

Dobbeltudstilling på Aalborg Historiske Museum

AALBORG:Fortiden bliver for alvor blandet med den allernyeste nutid på Aalborg Historiske Museum. Det sker på udstillingen "Dansk musik fra stenalder til nutid", der åbner i dag. En udstilling, der bliver suppleret med "Stadsmusikanter i Danmark", en udstilling som Musikhistorisk Museum i København står bag. Aalborg Historiske Museum har valgt nye veje, når musikkens historie skal præsenteres. Her er det ikke nok med genstande, ord og billeder alene. Der skal også lyd på. Se og hør Og det er der kommet. Netop i Nordjylland er der en stor viden om lyd, og det er den museet trækker på, når musikkens historie delvis fortælles via ord. Udstillingen er da også blevet til i et samarbejde med Det digitale Nordjylland. På udstillingen er der mulighed for at høre eksempler på, hvordan musikken lød fra middelalderen og frem til kort før 1900-tallet. Den allerældste musik - den fra stenalderen - kan det ikke lade sig gøre at høre. For når sandheden skal frem, så aner man ikke noget om, hvilke melodier, de spillede dengang. Men man får dog lydeksempler på, hvordan de instrumenter, der blev brugt dengang, lød. For spillede, det gjorde de. Arkæologerne har fundet både instrumenter som f.eks. benfløjter og brummere. En brummer er en stump ben, der bundet en snor fast i. Når man så snurrede den rundt kom der en brummende lyd. - De har vel også sunget, mener museumsinspektør Viggo Petersen fra museet. Det er ham, der har stået for arbejdet med at gøre udstillingen til virkelighed. Det er sket på baggrund af grundtekster, som musikdocent Orla Vinther fra Århus har lavet. Musik efter noder Der kom først noder på musikken i middelalderen. Noget af det ældste danske er den berømte "Jeg drømte mig en drøm", som er skrevet ned i 1320. Men der er faktisk et eksempel på et endnu ældre værk. Det stammer fra 1170. Det er Ave martyr dux danorum, der blev spillet til Knud Lavards helgensfest. Begge værker kan naturligvis høres på udstillingen. - For os går det her også ud på at afprøve nye former for formidlingsformer, forklarer Viggo Petersen. Aalborg Symfoniorkester har fået sit helt eget rum på udstillingen. Og her bliver det virkelig avanceret. For her kan gæsterne afprøve 3D lyd. Det er lyd, som er optaget med mikrofoner i ørerne på et kunstigt hoved. På den måde får lytterne, når de tager hovedtelefonerne på, et mere præcist og helt naturligt lytteindtryk. Eksempelvis kan man prøve at høre, hvordan musikerne oplever det, når et symfoniorkester spiller. Man kan også få lov at høre, hvad forskellige orkesteropstillinger betyder for musikken. Musikerne har faste pladser, og det er ikke spor tilfældigt, hvor de sidder. Men i årenes løb er der sket meget med musikernes placering i orkesteret. Den opstilling, der f.eks. blev brugt på Mozarts tid, er anderledes end i dag. Og det har indflydelse på, hvordan musikken lyder. Et godt erhverv Udstillingen om stadsmusikanterne er blevet hentet til Aalborg, fordi man på museet havde hørt meget godt om den. Den fortæller historien om stadsmusikanterne, der eksisterede som et erhverv fra 1600-årene og frem til begyndelsen af 1800-årene. I den periode var landet delt ind i områder, som en stadsmusikant havde eneret på. Eksempelvis havde Aalborgs stadsmusikant hele Vendsyssel og Hanherred under sig. Da han ene mand ikke kunne overkomme alting, havde han aftaler med lokale musikere rundt i landsdelen, som så gik i byen og spillede, når den blev bestilt. De var den tids suppe, steg- og is musikere. Stadsmusikanterne fik også et mindre vederlag fra den by, der havde ansat dem. Til gengæld skulle de så spille ved officielle lejligheder. - Man stod i lære hos en stadsmusikant, og måske kunne man så selv få et embede, fortæller Viggo Petersen. Ligesom i mange andre fag udvikledes rene stadsmusikant-dynastier. Mange komponister stammer fra disse fra familier. Eksempelvis var en af Aalborgs tidligere stadsmusikanter, Johan Daniel Kuhlau, farbror til den berømte Kuhlau. Udstillingen om stadsmusikanterne kan ses det næste halve år, mens udstillingen om musikkens historie står fremme i et år.