Museum har fået nyt syn på sig selv

By- og egnsmuseet er i lære som en af Skagens turistattraktioner

SKAGEN:Indsamling af den lokale historie - meget bredt set - og formidling af viden om denne historie har altid været det væsentligste og på en måde det eneste, man har fokuseret på på Skagen by- og Egnsmuseum. Men museet er mere end det, det er også en turistattraktion. - Og et er helt nyt for os som institution og for os som medarbejdere på museet. - Vi har ganske vist haft en smule markedsføring i og med, at vi har haft en annonce i Skagens turistguide, men det har også været det hele, men det er klart, at hvis vi også i fremtiden skal have mange besøgende og tiltrække turister, så skal vi gøre mere end blot det at være her, siger museumsinspektør Michael Ax. By- og egnsmuseet ved endnu ikke alt om, hvordan man er en "ægte" turistattraktion, men man er ved at lære det. Det gøre man i samarbejde med 39 andre danske turistattraktioner som i størrelse og gørelse spænder fra Tivoli i København over Fårup Sommerland til Gerlev Legepark ved Slagelse i projektet Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner - ODA, som er etableret af Arbejdsmarkedes Feriefond med støtte fra blandt andre Danmarks Turistråd. - Det er meningen, at de erfaringer, de 40 udvalgte attraktioner gør sig i løbet af de tre år, ODA kører, skal komme alle danske turistattraktioner til gode. De gode ideer og værktøjer, som udvikles i ODA-regi, skal ikke blot deles med de øvrige deltagere i ODA, men med alle, som har brug for at fremtidssikre deres attraktion, siger Michael Ax. ODA-projektet blev indledt i efteråret i fjor, og der har foreløbig været holdt et par workshops hvor deltagerne har ridset linjerne for arbejdet op. - Ved to kommende workshops i marts og maj sættes der fokus på de enkelte deltagende attraktioner i projektet og på deres styrker og svagheder, og i forbindelse med dem bliver arbejdet virkelig konkret for både hver enkelt attraktion og for mulighederne for samarbejde mellem dem, sig er Michael Ax. - ODA tilbyder ud over workshops en række andre ting, som vi kan have gavn af - det er blandt andet konsulentassistance, det er studie- og inspirationsture og undervisningstilbud, og det er tilbud som gælder på alle planer. Det er ikke blot lederne, men hele personalegruppen, der deltager, og som skal være med i udviklingsprocessen. - Det er en fordel for alle deltagene attraktioner, vil jeg mene, og det er det i hvert fald for en forholdsvis lille institution som Skagen by- og Egnsmuseum, hvor alle medarbejderne også deltager i formidlingsarbejdet og, om man så må sige, er synlige for de besøgende, siger Michael Ax. Den udvikling, arbejdet i ODA er rettet imod, er udviklingen af både markedsføringen af attraktionerne og udviklingen af de tilbud, de har til de besøgende. - Der er ikke tale om for eksempel større eller flere bygninger og den slags, men en modernisering og udvikling af i museernes tilfælde udstillinger og informationen om det, der er museets indhold og formål, så det også har publikums interesse i fremtiden. - Forholdene ændrer sig og hvis ikke museer og andre attraktioner følger med tiden, mister publikum interessen for dem. Det har været karakteristisk, at museer har haft dalende besøgstal de senere år, og hvis der skal ændres på det, er det museerne selv, der skal gøre en indsats. - ODA skal give os de rigtige værktøjer og hjælpe os med at udforme de rigtige strategier for vorees udvikling, siger Michael Ax. Digitalt museum Skagen by- og Egnsmuseum har på en måde allerede taget hul på fremtiden i et andet samarbejde, nemlig i forbindelse med Det digitale Nordjylland. - Vi har i et par år arbejdet på at udvikle det virtuelle museum i samarbejde med AM Procuktion A/S i Aalborg. Arbejdet støttes af Det digitale Nordjylland og af Nordjyllands Amt. Det virtuelle museum er blandt andet, at de besøgende ved hjælp af en lille bærbar computer, en webpad, kan få udførlige informationer om det de kan se på museet, efterhånden som de kommer frem til tingene. Computeren kan formidle både tekst, billeder og små film som fortæller om tingene - og i filmklip kan vise, hvordan de bruges eller blev brugt i "gamle dage," fortæller Michael Ax. Netop mulighederne i den digitale verden er også inde i billedet i forbindelse med en kommende modernisering af by- og egnsmuseets kernesamling - fiskerimuseet. - Der går formentlig et par år inden vi får den moderne udgave af fiskerimuseets med dets mange modeller sat op, men vi er gået i gang med forberedelserne til den nye udgave, fortæller Michael Ax. Vintergæster By- og egnsmuseet har også på en anden måde taget lidt hul på rollen som turistattraktion. - Det er i år tredje år, vi har åbent i vinterhalvåret, og selv om vi ikke har nær det antal besøgende, vi har om sommeren, så er der hele tiden besøgende - og blandt dem også mange turister, og det er karakteristisk, at vinterhalvårets besøgende er anderledes end de fleste sommerbesøgende. - Vi har tilladt os at kalde vintergæsterne for "det grå guld," for det er i høj grad besøgende som giver sig rigtig god tid til at studere samlingerne. De har interesse i og tid til for eksempel at læse de lange forklaringer, der er ved tingene i udstillingen. Det sker ofte, at det er besøgende som bliver hele dage og besøgende som kommer igen dagen efter, hvis de ikke nåede at opleve det hele den første dag. - Og det mønster er også noget, der siger en del i ODA-sammenhæng - både for vores eget vedkommende, men også som noget, man kan lære af på andre attraktioner, siger Michael Ax.