Museum i et ingenmandsland

Statsligt salg af Hirtshals Fyr er et dilemma for Bunkermuseet

HIRTSHALS:Bunkermuseet i Hirtshals omkransende Hirtshals Fyr ved Leret er nu i bogstaveligste forstand endt i en form for ingenmandsland, altså et område som man tidligere har kaldt arealet mellem to fjendtlige nationers skyttegrave. Selv om der ikke er tale om fjendtlighed, så er de to "nationer" Farvandsvæsenet og Forsvarets Bygningstjeneste lige nu i en form for langsommelig fredsproces. For Farvandsvæsenet, der står som ejer af Hirtshals Fyr, ønsker at skille sig af med det, og allerhelst senest ved årsskiftet. Men på grund af regeringens seneste forsvarsreform med mange omrokeringer, er Forsvarets Bygningstjeneste nu ved at overtage alle sagens akter. Og det har stor betydning for Bunkermuseet, hvis store areal på cirka 750 gange 450 meter netop er underkastet en lejeaftale med Farvandsvæsenet: - Vi ved endnu ikke, hvad der sker - og hvad der kommer til at ske. Vores lejeaftale bliver jo givet videre til de nye ejere. Måske sælger man hele området fra, måske fortsætter man med den nuværende gode aftale, og måske får vi en delvis brugsret. Men vi ved ikke rigtig noget, siger museets daglige leder og store drivkraft, Tonny Bang Jensen, der får følgeskab af formand for børne- og kulturudvalget i Hirtshals Kommune, Ole Albæk (UP): - Vi har endnu ikke hørt noget om overgangen til det nye ejerskab. Og det er generelt et dilemma. For vi arbejder jo med kommunesammenlægningen, som museet bliver en del af. Uanset den nye ejers ønske, er vores ønske, at museet skal forblive som et åbent område under fortsat administration af Vendsyssel historiske Museum, som bestyrelsen her har sagt ja til, siger Ole Albæk. De gamle bunkere har naturligvis ligget på stedet siden 2. verdenskrig som tyskernes 10. Batteri i en del af den store "Atlantvold", der blev bygget som forsvarsværk fra Spanien i syd helt op til Nordnorge. Men i 1994 begyndte de første ideer om udgravning og åbning for offentligheden af flere bunkere. Og i 1995 tog en gruppe på fire initiativrige mænd med Tonny Bang Jensen i front fat på den første udgravning. - Efter de første gravearbejder begyndte vi med at udvikle udstillingsområderne. Bl.a. med den første informations- og udstillingsbunker, siger den daglige leder. Den er nu udviklet, så der er åbent hver dag på hverdage. De gamle effekter er sikret mod tyveri og hærværk. Men Tonny Bang Jensen tør bare ikke gå videre med åbning af de øvrige bunkere. Han har allerede fået indrettet en radarbunker og en sanitetsbunker med effekter og virkelighedstro soldater i form af mannequin-dukker. Men her skal man bestille en guidet tur, for bunkerne er ellers aflåst. Så de daglige besøgende får ikke set de gamle soldater-malerier på væggene eller de gamle radar-installationer.