Museum i klemme mellem regler

Brovst Kommune kan ikke få lov at låne grund ud til Harmonikamuseet - har klaget til miljøministeren

Trafikforhold 23. april 2003 08:00

ARENTSMINDE: Selv om Brovst Kommune og Han Herred Statsskovdistrikt er enige om det, kan kommunen ikke få lov at bytte et stykke jord med Skov og Naturstyrelsen, så Harmonikamuseet på Tranumengevej kan få en større parkeringsplads. Jordstykket ved siden af museet tilhører skovdistriktet og er pålagt fredskovpligt, hvilket vil sige, at skoven skal blive stående. Kommunen har til gengæld et stykke jord på Underlien, som ikke er pålagt fredskovpligt. Man har tilbudt at bytte grund med skovdistriktet og pålægge grunden på Underlien fredskovpligt i stedet og derefter stille grunden til rådighed for museet. Men Skov- og Naturstyrelsens driftplankontor siger nej: - Driftsplankontoret mener ikke, at magelægget (bytningen, red.) skal gennemføres, idet kommunens formål med magelægget ikke vurderes at ville kunne tillades efter Skovloven, hedder det i svaret, som begrundes i, at der er alternative placeringsmuligheder for en p-plads uden for fredsskoven. Latterligt - Det er en fuldstændig latterlig afgørelse, der er truffet i Skov- og Naturstyrelsen. Når nu skovdistriktet og kommunen lokalt er enige, og det ikke går ud over nogle mennesker, siger borgmester Mogens Gade (V). Han har skrevet til sin partifælle, miljøminister Hans Chr. Schmidt, idet han mener, dette regelrytteri må være en sag for en liberal minister. I brevet gør borgmesteren blandt andet opmærksom på, at flytning af fredskovpligt tidligere har været praktiseret uden problemer. Han påpeger desuden, at der ikke er tale om at skamfere området, idet der er tale om at udnytte en mindre del af det 1,7 hektar store areal til p-plads, og at man vil lade så mange træer som muligt blive stående for at bevare skovpræget. Borgmesteren slutter sit brev med at ønske, at ministeren viser forståelse for den praktiske løsning med grundbytningen, som er udtryk for sund fornuft. Den ene af harmonikamuseets indehavere, Eva Petersen, venter spændt på miljøministerens svar. Dels har museets nuværende p-plads meget svært ved at tage presset ved de ugentlige danseaftener, dels vil museet gerne indrette en legeplads. Og der er også ønske om at udvide udstillingsarealet med måske 100 kvadratmeter, fordi der stadig kommer nye instrumenter til samlingen. Ganske vist kan en udvidelse holdes på museets egen grund, men hvis den skal bebygges yderligere, vil det kræve en dispensation, fortæller hun.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...