Kunst

Museum: Krav om stigning på 40 procent er useriøst

Lars Bang Jensen vil ikke tivolisere driften og gå på kompromis med, hvad der står i museumsloven

AALBORG:På Nordjyllands Kunstmuseum er formanden for bestyrelsen, Lars Bang Jensen, overhovedet ikke enig i kritkken. - Det er en gammel diskussion, der har været, man har haft en fornemmelse af, at der kunne være større interesse, og hvis vi nu sammenligner os med udviklingen i besøgende på kunstmuseer i Danmark, så ligger vi ganske pænt, og det er et område, hvor der har været et svagt fald ikke. Lars Bang Jensen siger, at grunden til, at der sidste år ikke var et kraftigt fald i besøgstallet på landets museer var, at kunstmuseet Aros åbnede i Århus. Men før Aros åbnede, så havde museet i Aalborg lige så mange besøgende som i kunstmuseet i Århus. - Så på den måde oplever jeg egentlig, at vi har et rimeligt besøg, det betyder ikke, at vi ikke har ambitioner om at få flere. Formanden mener ikke, at målet fra skole- kulturudvalget om en vækst på 40 procent er realistisk - Jeg betragter det ikke som seriøst at sige, at man kan kræve, at besøgstallet stiger med 40 procent, det er i mit hoved useriøst. Han henviser til, at han lige har arbejdet et år på Aalborg Teater. - Der har vi været så heldige, at vi har haft vækst i antallet af gæster på tre eller fire procent, og det er udelukkende fordi, at der tilfældigvis var H. C. Andersen år, og der kom 30.000 mennesker og så en børneforestilling, og nu har man så også været heldig med den sidste forestilling. Til gengæld mener Lars Bang Jensen, at 10 procent er realistisk, men det kommer også an på, hvilken økonomi der bliver stillet til rådighed for museet. Modernisering - Vi er i gang med en intern omstillingsproces på museet, hvor vi har flyttet rundt på noget af vores interne økonomi, sådan at vi er i stand til at arbejde på en anden måde, man kan sige en modernisering af vores bemanding, og det skulle gerne give sig udtryk i nogle forandrede besøgstal. Lars Bang Jensen peger på, at der også er en museumslov at tage hensyn til. - Man kan også godt gå efter og nå et meget voldsommere tal, end de 10 procent, så skulle vi gå på kompromis med vores grundlag, altså det, der står i museumsloven, man kan sige, at vi skulle tivolisere vores daglige drift, og det er bestyrelsen ikke interesseret i, og det har vi heller ikke lovgrundlag til, siger han. Med hensyn til, at der sidste år var 9341 betalende gæster, siger han. - Når der kun er omkring 10.000 betalende, så hænger det sammen med, at der kommer rigtigt mange børn og uddannelsessøgende, og de venner, der er medlem af vores venneforening, vi har omkring 1000 venner, der har årskort, siger Lars Bang Jensen. Overskud Han peger på, at en af de de ting, der var specielt ved sidste års drift var, at man på grund af omstruktureringen havde et overskud på 850.000 kr. Det betyder ifølge formanden, at der er et vækstpotentiale, fordi museet med Lars Bang Jensens ord ikke spiste kagen op. Men hensyn til, at Henrik Nielsen mener, at der er for lidt aktivitet på museet, siger Lars Bang Jensen. - Når Henrik Nielsen siger, der sker for lidt, så tror jeg i høj grad, at det drejer sig om ukendskab til museets daglige drift. Han nævner bl.a., at der hver tirsdag er kunstundervisning med folkeuniversitetet, hvor 200 deltager, og at der sidste torsdag var 300 mennesker indenfor dørene, der fejrede Aalborg idrætsmestre. - Hvis man følger museets daglige drift, hvad jeg oplever, at jeg gør, så er det altid et befolket landskab. På spørgsmålet om, hvad museet vil gøre for at få flere gæster, siger formanden. - Først og fremmest skal museet opfylde sin opgave i forhold til museumslovgivningen og i forhold til vores vedtægter, og for os er det ikke noget absolut mål, at der skal komme 60.000 mennesker men at opfylde de forpligtelser, vi har til at formidle aktuel kunst. Lars Bang Jensen peger på, at antallet af besøgende bare er et parameter, men at museets formidlingsvirksomhed er lige så vigtig. Lokale kunstnere Henrik Nielsen efterlyser også flere lokale kunstnere på Nordjyllands Kunstmuseum. Lars Bang Jensen synes også, at der skal være flere lokale kunstnere, men kun hvis de er dygtige nok. Han henviser til, at der er en arbejdsdeling mellem museerne i Danmark og i Nordjylland, mens eksempelvis Vendsyssel Kunstmuseum tager sig af den regionale kunst, så tager Nordjyllands Kunstmuseum sig af den nationale og internationale kunst. Arbejdsdelingen betyder, at museerne ikke skal bruge krudt på det samme. - Det der pres fra lokale kunstnere, det er der altid for at vise noget, men vi skal først og fremmest holde et niveau, og vi viser også glad og gerne lokal kunst, når det har en berettigelse.