Museum måske med havudsigt i Vorupør

Hvis økonomien gør det muligt skal der arbejdes for et mageskifte som Museet for Thy og Vester Hanherred kan få en afdeling på landingspladsen

"Landingspladsen" er ikke mere restaurant, men bygningen vil være velegnet til museum og forskellige aktiviteter. Derfor er Thisted Museum interesseret i at mageskifte mellem Vestergade 21, hvor museet har sin nuværende afdeling, og Vesterhavsgade 135 A.Arkivfoto: Klaus Madsen

"Landingspladsen" er ikke mere restaurant, men bygningen vil være velegnet til museum og forskellige aktiviteter. Derfor er Thisted Museum interesseret i at mageskifte mellem Vestergade 21, hvor museet har sin nuværende afdeling, og Vesterhavsgade 135 A.Arkivfoto: Klaus Madsen

Muligheden for at Museet for Thy og Vester Hanherred får havudsigt fra sin afdeling i Nr. Vorupør er rykket en smule nærmere. Museets afdeling i Vorupør ligger i øjeblikket på Vesterhavsgade 21 i en bygning, som er en del af byens lokalhistorie, men ligger et stykke vej fra landingspladsen, hvor der allerede sker en række forskellige aktiviteter - også i form af formidling. Derfor kunne museets bestyrelse 29. marts støtte muligheden af at mageskifte med ejeren af den tidligere Restaurant Landingspladsen, så museet flytter sin afdeling ned på landingspladsen i den tidligere restaurationsbygning mod til gengæld at overlade bygningen på Vesterhavsgade 21 til ejeren af Landingspladsen. Udvalget for miljø- og teknik har allerede sagt god for at der arbejdes videre for at realisere mageskiftet, og når økonomiudvalget mødes i dag, onsdag, skal det tage stilling til muligheden. - Det er kommunen og ikke museet, der ejer bygningen i Vesterhavsgade, så derfor er det i sidste ende også kommunen, der skal sige god for at gennemføre mageskiftet, siger museumsleder Jytte Nielsen som på museets vegne ser nogle spændende muligheder i en beliggenhed ved til landingspladsen. Set med kommunens øjne kræver et mageskifte, at der kan skaffes fornøden økonomi til det. Ejendomsvurderingen for de to ejendomme er forskellig. Vesterhavsgade 21 er vurderet til 2,25 mio. kr., mens vurderingen for Restaurant Landingspladsen på Vesterhavsgade 135 A lyder på 3,8 mio. kr. Derfor har udvalget for miljø og teknik anbefalet en indstilling om, at det overlades til en ejendomsmægler at foretage en uvildig vurdering af de to ejendommes handelsværdi som udgangspunkt for at finde en fornuftig løsning for et eventuelt mageskifte. - Falder tingene på plads, kan et mageskifte blive en god løsning for alle parter. Museet vil få nogle anderledes muligheder end i dag for at lave sammenhængende udstillinger, siger Jytte Nielsen.