Museum overvåger vejudvidelse

Gravhøj ved Børglum Kloster er ikke i fare, siger arkæolog

BØRGLUM:Godsejerparret på Børglum Kloster, Anne og Hans Rottbøll, får formentlig ikke meget ud af at protestere imod amtets planer om at udvide Vråvej, der løber lige forbi klostret. Amtet var ikke klar over, at der ligger en gravhøj, Skt. Bodils Gravhøj, lige ud til Vråvej og har dermed heller ikke kunnet tage højde for den i planlægningen af vejudvidelsen. Men gravhøjen får formentlig ingen indflydelse på projektet. - De lokale har selvfølgelig lov til at klage, og hvis de kan bidrage med vigtige oplysninger, der taler imod projektet, kan der blive tale om at ændre på det, siger Jørgen Brøndum Nielsen fra amtets vejkontor. Han kan ikke finde Skt. Bodils Gravhøj på amtets kort over gravhøje, men mener alligevel, at amtet er på den sikre side, idet der er en helt fast procedure, som skal følges, når der anlægges eller ændres veje. Proceduren foreskriver bl.a., at det lokale museum høres, i dette tilfælde Vendsyssel Historiske Museum (VHM), der godt er klar over gravhøjens eksistens. - Men gravhøjen ligger cirka 30 meter fra vejen, på en naturlig bakkeknold, beroliger arkæolog Torben Nilsson fra VHM. VHM har ingen mulighed for at forhindre vejudvidelsen eller for den sags skyld ødelæggelse af fredede fortidsminder, men kan stille krav om at foretage en udgravning, inden arbejdet går i gang eller overvåge arbejdet, mens det står på, hvis der skulle dukke noget interessant frem af jorden. VHM har stillet begge disse krav i forbindelse med udvidelsen af Vråvej. Da der for nogle år siden blev lagt naturgasledninger ned i området, foretog VHM en udgravning, der resulterede i spændende fund fra Vikingetiden og tidlig middelalder nord for Vråvej overfor den gamle kirkegård. Desuden er der fundet spor efter et gammelt hulvejsforløb syd for kirkegården. - Dengang udgravede vi jo kun den strimmel, hvor naturgasledningen skulle lægges ned. Nu kan vi så - på amtets regning - grave ud dér, hvor vejen skal ligge, fortæller Torben Nilsson. Desuden vil VHM overvåge vejarbejdet ved gravhøjen. - Når jeg kræver arkæologisk overvågning af jordarbejdet ud for gravhøjen, er det, fordi vi erfaringsmæssigt ved, at der ofte nær gravhøje findes andre, men usynlige fortidsminder, eksempelvis bopladser eller gravpladser, og det er sådanne, mulige fortidsminder, jeg har fokus på ud for gravhøjen, oplyser Torben Nilsson.