Museum på økonomisk smalkost

Vendsyssel Historiske Museum sparer for at få overskud

Museer 13. september 2002 08:00

HJØRRING: Vendsyssel Historiske Museum slipper formentlig fra lukningen af Rubjerg Knude fyr med skindet på næsen rent økonomisk. Lukningen passer ellers museet meget dårlig, fordi regnskabet for 2001 viste et underskud på 108.000 kr., der i forvejen har tvunget museet til at skære ned på aktiviteterne. Museumsdirektør Mogens Thøgersen er dog optimistisk. - Vi tror stadig, at vi kan nå vores budgetmål for i år, som er et overskud på 150.000 kr. på trods af, at vi har måttet lukke i Rubjerg, siger Mogens Thøgersen. Underskuddet på sidste års regnskab skyldes hovedsageligt udgifter til de nye magasiner på Fanøvej. Dels skal magasinerne nyindrettes og dels mangler museet en lejeindtægt på Fanøvej. Museet lejede ud til en møbelfabrik, men den eventuelle brandfare fra møbelproduktionen så tæt ved uerstattelige klenodier fra fortiden betød, at museet ikke forlængede lejemålet med møbelfabrikken. Museet havde også udgifter til flytning af kontorer som forberedelse til den større renovering, som museet skal i gang med i seks etaper. I årene 2003 og 2004 går man igang, blandt andet med at lægge nyt tag på, så det ikke drypper ind på arkivalierne. Den økonomiske situation efter 2001-regnskabet betød, at museets styrelse bad museet bygge en kassebeholdning op i år, da man ellers ville blive nødt til at låne penge i fremtiden. Ifølge museumsdirketør Mogens Thøgersen er det helt normalt, at der er skiftevis underskud og overskud på museets budgetter, da entreindtægter i sagens natur ikke kan forudsiges. Museet havde regnet med en indtægt fra Rubjerg Knude Yyr, hvor man har en kiosk, men i efteråret i fjor og foråret i år gjorde sandflugten omkring fyret det klart, at det snart ville være endegyldigt slut på museets aktiviteter på stedet. Man havde tidligere cafeteria ved fyret, men da sandets pres efterhånden fik fliserne i cafeteriaets køkken til at springe af, var det slut med den indtægt. Cafeteriet blev lukket. I år har sandflugten betydet, at sæsonen blev forkortet med måneder og tilsidst måtte man lukke fuldstændig 1. september. Sandet havde vundet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...