Nørresundby

Museum vil ind på Svalegaarden

Hasserisstuerne ønsker tag over hovedet

HASSERIS:Museumsforeningen Hasserisstuerne er efterhånden blevet så trætte af at høre spørgsmålet, hvor ligger Hasserisstuerne? De findes nemlig slet ikke. Endnu i hvert fald. Nu skal der imidlertid sættes magt bag agt. Sammen med Hasseris Grundejerforening og Aalborg Kommune rettes blikket mod Svalegaarden, en af Aalborgs ældste, smukkeste og bedst bevarede bindingsværksgårde fra 1500-tallet. Svalegaarden må være det oplagte sted for en kulturhistorisk samling, som dog indtil videre kun omfatter en halv snes effekter, for hvorfor samle, når man ikke har noget sted at vise frem? Det var nu afdøde konsul Sigurd Müller, der fremsatte forslag om Hasserisstuerne. Ideen havde han fået via jævnlige besøg på Bryggergaarden i Nørresundby og Sundbysamlingerne. Museumsforeningen har med tiden opgivet håbet om, at man fik testamenteret en Hasseris-villa til formålet. Undervejs i forløbet har man støvsuget området for mulige lokaler og er nået til det resultat, at de findes ikke. Med lukningen af øverste etage af Hasseris Bibliotek står det faktisk sløjt til, når lokale foreninger holder møde. Det blev således Hasseris Kirkes krypt, der måtte huse foreningens generalforsamling, hvor Hasserisstuerne var en central del af formanden, Jørgen Elsøe Jensens beretning. Stuerne skal være med til at give Hasseris identitet. Sigurd Müller gik videre med sine planer til arkitekt Jacob Blegvad, der straks kunne se perspektiverne i forslaget, og den stiftende generalforsamling blev holdt i 1996. Otte år er gået siden. Undervejs har Hasserisstuerne medvirket til udgivelsen af to bøger og et par skriftlige julehilsener til medlemmerne. I dag er de 90. Som et kuriosum kan nævnes, at Jacob Blegvad valgtes til anden suppleant in absenta. Bestyrelsen består nu af Jørgen Elsøe Jensen, Anna Marie Færch, Knud Melby, Jens Topholm og Charlotte Gorm Bremmer. Den selvejende institution Svalegaarden synes at være oplagt til at huse Hasserisstuerne, siger medlem af bestyrelsen, Ole Dahl, der er et af de to byrådsudpegede medlemmer. - Ret en skriftlige henvendelse, så vil vi behandle spørgsmålet på et bestyrelsesmøde, siger han. I beskrivelsen står bl. a., at formålet er at bevare og vedligeholde bygningen og stille den til disposition som mødelokaler for alle kredse af borgere uanset bopæl. Til dækning af udgifterne skal der drives udlejning af erhvervslokaler og restaurant. Ole Dahl vurderer, at der er plads i bygningen - også til Hasserisstuerne.

Forsiden