Museums-fødsel

Hans Munk Pedersen - konstitueret leder af Nordjyllands KystmuseumArkivfoto

Hans Munk Pedersen - konstitueret leder af Nordjyllands KystmuseumArkivfoto

FREDERIKSHAVN:Et nyt nordjysk museum blev en realitet ved årsskiftet. Nordjyllands Kystmuseum hedder nyskabelsen, der er en fusion af Sæby Museum, Bangsbo Museum i Frederikshavn og Skagen By- og Egnsmuseum. Bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum har konstitueret Hans Munk Pedersen, der også er museumsleder på Bangsbo Museum, som leder af museumsfusionen, oplyser Merete Dejgaard Bernth, formand for Bangsbo Museum. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet, hvordan stillingen som permanent leder af museet skal besættes. Bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum har endnu ikke konstitueret sig. Bestyrelsen består af ti medlemmer. Foreningerne bag de tre hidtidige museer udpeger hver et medlem til Nordjyllands Kystmuseums bestyrelse. To udpeges af byrådet, et medlem af erhvervs- og turismeudvalget og et medlem af de ansatte. Nordjyllands Kystmuseum vil videreføre aktiviteterne på museerne i både Frederikshavn, Skagen og Sæby.