Lokalpolitik

Museumsfusion nærmer sig

Kulturarvsstyrelsen er lun på nyt samarbejdsprojekt

HALS:Planerne om at lade Hals Museum og Hadsund Egns Museum fusionere er kommet et afgørende skridt nærmere en realisering, efter at fusionsplanerne er blevet præsenteret for Kulturarvsstyrelsen. Det fortæller museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen fra Hals Museum. Han har efter en snak med repræsentanter fra Kulturarvsstyrelsen denne konklusion: - Kulturarvsstyrelsen er meget positivt indstillet. Med det grønne lys i Kulturarvsstyrelsen er det reelt kun de to byråd i Hals og Hadsund, der mangler at give det endegyldige grønne lys til fusionen. Dette havde Henrik Gjøde Nielsen oprindeligt håbet kunne ske for Hals Kommunes vedkommende på byrådsmødet i Marts, men da det allerede holdes på onsdag, bliver det ikke aktuelt. Det er derfor Henrik Gjøde Nielsens håb, at byrådet i Hals kan få sagen til behandling på det næstkommende møde 30. april. Museumsinspektøren påpeger i den forbindelse, at der fortsat er en del benarbejde, der skal udføres forud for den politiske sagsbehandling i de to kommuner, og det gælder således også for den kommende uge, hvor der på ny er fusions-møder på Henrik Gjøde Nielsens program. Museumsinspektøren fortæller i den forbindelse, at han fortsat gemmer på en lille overraskelse i forbindelse med fusions-projektet. Indtil det er endeligt på plads, vil han dog ikke afsløre, hvad det drejer sig om. Når Hals Museum og Hadsund Egns Museum på trods af den geografiske afstand arbejder på at fusionere, hænger det sammen med, at Hals Museum på dén måde opnår en længe ønsket statsanerkendelse - med hvad det medfører af statskroner i driftsstøtte. Denne statsanerkendelse har museet været på jagt efter i en årrække, men museet og kommunen er flere gange snublet lige før målet. Senest da den gamle museumslov blev droppet til fordel for udarbejdelsen af en ny - hvor kravene til statsanerkendelse var blevet skærpet, så blandt andet ombygningen af Hals Museum og udflytningen af det lokalhistoriske arkiv ikke længere havde den ønskede effekt for Hals Museum. Hals Byråd har igennem årene hjulpet museet i den rigtige retning ved - via det kommunale tilskud - at fastholde det nødvendige personaleantal på museet, men byrådets tålmodighed kom dog i fjor på en kortvarig prøvelse, da en regnefejl i forvaltningen betød, at der måtte en tillægsbevilling til for for alvor at fastholde denne medarbejderstab. Denne bevilling blev dog i sidste ende givet, og da Socialdemokraterne lagde kommunebudget for indeværende år, blev der i forbindelse med dette arbejde også taget højde for, at fusionen mellem Hals Museum og Hadsund Egns Museum bliver til noget i indeværende år. Når Hadsund Egns Museum ønsker at fusionere med museet i Hals, sker det for at fastholde den statsanerkendelse, som Hadsund-museet p.t. har.