Lokalpolitik

Museumsfusion og Boldrup

LÆSERBREV

LOYALITET:På byrådsmødet i december 2008 godkendte Rebild kommune en fusion mellem Nordjyllands Historiske Museum og Sydhimmerlands Museum, hvorved også Boldrup Museum bliver en del af det fremtidige museumssamarbejde. Boldrup Museum er et dejligt sted, hvor der finder en fremragende formidling sted om livet på et husmandssted i det sidste århundrede, og hvor den lokale museumsforening har gjort og gør et stort arbejde for at understøtte dette. Med i samarbejdsaftalen er der et Boldrup- bilag. Heraf fremgår det, at driftssituationen i Boldrup skal tages op igen til drøftelse den 1/7 09, og at Rebild Kommune er indstillet på at dække de faktiske udgifter til driften. Dette bilag har været årsagen til, at jeg som Sydhimmerlands Museums formand af den konservative byrådsgruppe er blevet beskyldt for illoyalitet og mistænkeliggørelse af tidligere samarbejdspartnere. Når der sker en ny sammenslutning, bliver den økonomiske situation selvfølgelig diskuteret. Jeg står ikke alene med den opfattelse, at Boldrup Museum, netop fordi det er et levende museum med dyr og landbrugsdrift, har været ret omkostningstungt. Det er derfor, at man i løbet af de første måneder i 2009 vil registrere udgifterne på Boldrup og lade dette være udgangspunkt for en ny forhandling med Rebild Kommune om økonomien. Dette, at Rebild Kommune er indstillet på at dække de faktiske omkostninger er glædeligt og vil være med til at sikre en fremtidig økonomisk stabilitet og drift for Boldrup Museum. Jeg synes bestemt ikke, at jeg har været illoyal som formand og er ked af, at det er blevet opfattet sådan af den konservative gruppe. Jeg har arbejdet ud fra den holdning, at jeg ønsker så gode forhold som muligt for Sydhimmerlands Museum og dermed også for Boldrup, når det fremtidige museumssamarbejde træder i kraft. Det har været mit mål at skabe et grundlag, hvor man kunne opretholde og udbygge museumsaktiviteterne i Himmerland, også nu hvor vi bliver en del af et større museum