Museer

Museumspris uddelt

Den Danske Museumspris 2008 på kr. 500.000 kroner er i år tildelt Thorvaldsens Museum, Museumsjuryens Specialpris på kr. 100.000 er tildelt

Dagens prismodtagere: Museumsinspektør Tinna Damgaard fra Vikingeskibsmuseet, direktør Michael Metz Mørch fra Bikubenfonden, museumsinspektør Stig Miss, Thorvaldsens Museum, og museumsinspektør Jette Christiansen, Ny Carlsberg Glyptotek.

Dagens prismodtagere: Museumsinspektør Tinna Damgaard fra Vikingeskibsmuseet, direktør Michael Metz Mørch fra Bikubenfonden, museumsinspektør Stig Miss, Thorvaldsens Museum, og museumsinspektør Jette Christiansen, Ny Carlsberg Glyptotek.

Vikingeskibsmuseet, og Bikubens Museumslegat på kr. 50.000 er tildelt Jette Christiansen, museumsinspektør ved Ny Carlsberg Glyptotek. Priserne blev uddelt på Thorvaldsens Museum. Thorvaldsens Museum modtog prisen foran fem andre nominerede museer, og i motiveringstalen af juryformand Marianne Saabye, museumsdirektør, Den Hirschsprungske Samling, hed det bl.a.: - Thorvaldsens Museum har gennem flere år nytænkende og konsekvent arbejdet på at gøre museets righoldige samlinger og arkiver tilgængelige for omverden. ”Det Virtuelle Thorvaldsens Museum” er et ambitiøst og storstilet projekt, som sammenkæder en række forskellige digitale indgange til museet. Den såkaldte virtuelle ”Tilbygning” til museet, er en flerstrenget digital formidling, der bl.a. har inddraget brugerne og ladet de helt unge komme til orde. Dette gamle museum har taget den ny teknologi til sig og er blevet en frontløber i udviklingen. Det er en forbilledlig indsats, som til fulde fortjener Den Danske Museumspris 2008. Museumsjuryens Specialpris på kr. 100.000,- blev uddelt første gang sidste år. I år gik prisen til Vikingeskibsmuseet i Roskilde for sin banebrydende forsknings- og formidlingsindsats inden for den eksperimentelle skibsarkæologi. Endelig blev Bikubens Museumslegat på kr. 50.000,- uddelt for femte gang. I år gik prisen til museumsdirektør på Ny Carlsberg Glyptotek, Jette Christiansen, for sit initiativrige internationale samarbejde og for at stå bag Ny Carlsberg Glyptotekets visionære arkæologiske nyopstilling Middelhavshorisonten 6000 f.Kr. – 400 e.Kr. Her er museets rige etruskersamling blevet formidlet i et helt nyt geografisk og tidsmæssigt perspektiv og i en bred kulturhistorisk kontekst.