Museumssamarbejdet gav nye kræfter til Hals

HALS:Den første samlede beretning fra Nordjyllands Historiske Museum viser, at samdriften mellem de fire museer Aalborg Historiske Museum, Hadsund Egns Museum og Hals Museum, er forløbet travl i 2004, men ved slutningen kom alt på plads med især driften og fælles edb-net. For Hals Museum har det været en styrke at komme ind i en større sammenhæng med flere eksperter at trække på. - Da hatten blæste af Ulsted Mølle under stormen 8. januar stod vi med et problem, hvor vi virkelig kunne trække på eksperthjælp. Instruktør Lise Andersen fra Hadsund Museum, der er en af landets bedste mølleeksperter, kom ud og hjalp os, fortæller museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, Hals Museum. Nu kan museet så også få restaureret og konserveret en gammel fane fra Fiskeriforeningen gennem det større samarbejde. Det ville være for stor en økonomisk opgave for Hals Museum alene. Den kommende sæson på museumsfronten i Hals skydes igang først i maj, hvor Henrik Gjøde Nielsens bog på 300 sider udgives om Klarup Kirke og Klarupgaard. Dernæst drejer det sigom det store befrielsesprojekt, hvortil der udgives en lille bog. Udstillingen om befrielsen i Hals vises senere i Had sund og Aalborg, hvor Hals så får en "bytteudstiling" fra Aalborg om H. C. Andersen.