Musik, dans og hygge

BROVST:Musikglade og danselystne fra en stor del af Nordjylland havde en fantastisk lørdag eftermiddag og aften i Brovst Hallen til det tredje harmonikatræf. - Det gik bare utroligt godt. Der var masser af god musik og folk hyggede sig. Sådan skal det være, lyder det fra Børge Degn Jensen, Arentsminde, som er er med i Harmonikamuseets støtteforening. Den står for alt det praktiske ved arrangementet. - Der var 700 i hallen. Heraf var et par hundrede folk fra de grupper, som spillede. Vi er meget tilfredse med deltagertallet, siger han. Allerede om formiddagen lød der harmonikatoner i Brovst. Flere grupper havde taget opstilling i Jernbanegade, hvor de underholdt. De første musikere kom til Brovst allerede fredag aften. De havde taget campingvognen med. En halv snes campingvogne var parkeret bag hallen. - Der kom folk helt fra Randers og Viborg. De vil gerne overnatte, og det fik de lov til, siger Børge Degn Jensen. Hele 22 grupper havde meldt deres ankomst. De underholdt i hallen hele lørdagen. - Jamen, det er jo glæden ved harmonikamusikken, der får os til at gå i gang med så stort et arrangement, siger Børge Degn Jensen. - Der er hamonikatræf mange steder, og vi vil også gerne have et her i vores område. Og det her var det tredje i træk, tilføjer han. Selv om det er lysten, der driver værket, så må støtteforeningen også nødvendigvis se på den økonomiske side af sagen. - Vi vil helst ikke tage det helt store beløb i entre. Men vi må se i øjnene, at der er store udgifter forbundet med sådan et arrangement, siger Børge Degn Jensen. Der er leje af hallen, annoncering, leje af lydudstyr m.v. Af indtægter er der stort set kun entreen. Dertil kommer forhåbentlig en del af overskuddet fra salget af drikkevarer i hallen. Brovst Hallen står for salget af drikkevarer, men Børge Degn Jensen håber, at der falder lidt procenter af til harmonikamuseets støtteforening. Ellers kan det blive svært at holde skindet på næsen rent økonomisk. Harmonikatræffets arrangør var Harmonikamuseet. Eva Pedersen, som sammen med Madsen driver museet, havde ikke tid til at deltage i hele træffet. Museet på Tranum Engevej skulle jo også passes. - Vi havde 35 besøgende, som også skulle have kaffe. Og de havde ikke så travlt med at komme hjem. Derfor kunne jeg kun deltage i den sidste del af træffet, siger hun. Om der også bliver et harmonikatræf i Brovst næste år står lidt hen i det uvisse. - Det skal vi snakke om lidt senere. Det er et stort arrangement, som kræver meget arbejde. Og de fleste af os i støtteforeningen er jo ikke helt unge længere, siger Børge Degn Jensen.