Musik

Musik, drama og liv

KONCERT Aalborg Symfoniorkester Det var en af de koncerter man havde glædet sig til, med trompetkoncerten af Sandström, hvis motorcykelkoncert vi hørte for et par sæsoner siden, og ikke mindst med Carl Nielsens 4. symfoni, hvis motto, "musik er liv, som dette uudslukkeligt" også står som overskrift for denne symfonisæson. Sandström koncerten fængede og charmerede med sit på en gang sammensatte og homogene, postmoderne tonesprog, harmonisk afklaret og atonalt, rytmisk spændstigt og kompliceret på samme tid. Ganske ubekymret pendler Sandström imellem et modernistisk tonesprog og populærmusikken, Ravel, Ligeti og Pärt, Gerswin og Gil Evans. Og den svenske Hardenberger serverede den hundesvære solostemme med en selvfølgelig suverænitet og musikalitet, så der kun var én ting at gøre, overgive sig på stedet. Det var en hel lettelse at høre hans mutede version af "My funny Valentine" som ekstranummer, for dér nåede han ikke Chet Baker til sokkeholderne, men det er der jo på den anden side ikke mange der gør. Den unge svenske dirigent Ola Rudner havde forinden demonstreret et godt greb om orkestret i Helios ouverturen med dens svære tempo- og stemningsskift. Også med den 4. symfoni efter pausen stod det klart, at Rudner kunne sit partitur og vidste hvad han ville med orkestret, og symfoniens voldsomme dramatiske udvikling stod mejslet klart fra start til slut. Det er et kendetegn ved Nielsens symfonier at de - på trods af hans forsikringer om det modsatte - alle er programmatiske, og med en dramatiske udvikling, der altid er direkte begribelig, også for et publikum uden større fagkendskab til musik. Førstesatsens kamp på liv og død, andensatsens idyl, der gradvist forstyrres i tredjesatsen, inden den afsluttende kamp inden forløsningen og det godes sejr, alt sammen er direkte hørbart og begribeligt. Og med Rudner i spidsen for orkestret forløstes dramaet på flotteste vis med en strygergruppe, der spillede med nerve, en fin og afstemt træblæsergruppe, klangfulde messingblæsere og de faretruende duellerende pauker. Musik er liv, ja, og uudslukkeligt, men aldrig bare musik. Tore Mortensen kultur@nordjyske.dk Carl Nielsen, Sandström Aalborg Symfoniorkester dir.: Ola Rudner solist: Håkan Hardenberger Aalborghallen torsdag aften