Musik fremmer forståelsen

Vesthimmerlands Musikskole og Løgstør Kommunes Musikskole har afholdt fælles pædagogisk dag for de ansatte lærere på Løgstør Skole.

Vesthimmerlands Musikskole og Løgstør Kommunes Musikskole har afholdt fælles pædagogisk dag for de ansatte lærere på Løgstør Skole.

LØGSTØR:Vesthimmerlands Musikskole og Løgstør Kommunes Musikskole har afholdt fælles pædagogisk dag for de ansatte lærere på Løgstør Skole. Keld Fredens, hjerneforsker og lektor ved Aarhus Universitet, holdt foredrag over emnet "Musikalsk læring gennem oplevelse, forståelse og handling". Det var et oplæg som satte teori i forhold til praksis i den daglige undervisning i musikskolen. Men også et oplæg, som fokuserede på vigtigheden i, at eleverne beskæftiger sig med de musiske fag. Vigtigheden i at eleverne får redskaberne til at kunne udvikle sig til selvstændige, kreative tænkende mennesker. Musikken spiller her en vigtig rolle. At lære at spille et instrument kræver stor effektivitet i hjernen. Der skal læses noder, hænderne skal koordineres, musikkens udtryk skal udvikles. Musikkens rytme, tempo og dynamik skal ligeledes være på plads. Desuden skal man på én gang være i nuet, lytte til det, man lige har spillet og tænke fremad. Ifølge Keld Fredens er det videnskabeligt dokumenteret, at arbejdet med musik fremmer hurtigheden i hjernen, nærmere bestemt arbejdet med oplevelsen af tid, som netop er et af de parametre al musik er bygget op omkring. Arbejdet med musik vil udvikle menneskets lydhørhed over for tidsforløb. Al grundlæggende viden struktureres i tid og der gives en vigtig baggrund for, via beskæftigelse med musik, at kunne arbejde intensivt i andre vidensområder.