Musik kan forløse svære følelser

Uddannelsen i musikterapi har eksisteret på Aalborg Universitet siden 1982. Den findes ikke andre steder i Danmark. Musikterapi består af to hovedformer. I den ene spiller patienten sammen med musikterapeuten. Patienten styrer, og derved bliver musikken udtryk for egne følelser. Musikken optages, og ved at lytte til den kan patient og terapeut udforske følelse, tanker og traumer. I den anden form lytter patienten til musik. Ved at lukke øjnene åbnes op for egne billeder, som patienten bagefter tegner. Derpå kan terapeut og patient snakke sammen ud fra billederne. I begge former handler det om at kunne sætte ord på ellers diffuse og svære følelser.