Musik - nu med teater og showdans

Skal også rumme drama, billedkunst og dans for børn og unge

I dag er der musik i musikskolerne. Kulturskolen skal rumme flere andre kunstarter. arkivfoto: michael koch

I dag er der musik i musikskolerne. Kulturskolen skal rumme flere andre kunstarter. arkivfoto: michael koch

MARIAGERFJORD:Musikken larmer mest i en ny kultuskole. Men den kunstneriske og kreative vifte bliver meget bredere end til kun violin og nodeleg. Tanken bag kulturskolen er en samling af alle nuværende musikskoletilbud. Dertil skal lægges en billedskole, drama og teater, dans og måske andre kreative discipliner. Med en ekstra bevilling på 400.000 kroner har kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord skubbet til det nye kulturpolitiske slagskib, som i løbet af næste år søsættes. - Det er dejligt, at politikerne sætter penge bag deres ord. Alle har jo talt om, at Mariagerfjord Kommune skal bruge kulturområdet til at trække tilflyttere til, siger Henrik Hammer, leder af Arden Musikskole. Hobro Musikskoles leder Finn Svit er enig og roser politikerne, selv om de 400.000 er mindre, end hvad man havde søgt om for at kunne starte kulturskolen for fuld skrue. - I betragtning af de økonomiske vanskelige rammer, den ny kommune har fået, er vi glade for, at man vil prioritere dette område, siger Finn Svit. Pengene skal bruges til at løfte de svageste områder i fjordkommunen. I dag har Mariager f.eks. ikke en musikskole. Det er planen, at billedskolen i Hobro skal udbredes som et tilbud til hele kommunen, ligesom dramaaktiviteter i Arden også skal sættes i gang i de andre byer. Desuden skal musiklærerne i en ny, kommunale musikskole have ordentlige ansættelsesvilkår med overenskomst. Det er ikke tilfældet i dag. Én skole betyder ikke aktiviteter på kun én adresse. - Arden Musikskole har i dag en meget decentral undervisning. Vi er på alle kommunens skoler, og det forventer jeg, kan fortsætte i hvert fald i et vist omfang, siger Henrik Hammer, leder af Arden Musikskole. Det decentrale aspekt betyder ikke kun, at undervisningen i foregår tæt på eleverne. Musikskolen sparer også penge på leje af lokaler, og indkøb af instrumenter sker ofte i fællesskab med skolerne, så pengene rækker længere. I fremtidsvisionen for den nye kulturskole ser Henrik Hammer flere muligheder som følge af stordrift. - Vi får mulighed for at oprette en talentklasse, som kræver et vist elevgrundlag og derfor ikke hidtil har været muligt, siger Henrik Hammer.

Forsiden