Musikalsk træf i krattet

Gistrup Spillemændene bag 24 år lang tradition

LUNDBY KRAT: Vejret viste sig fra sin bedste side, da Gistrup Spillemændene for 24. gang havde indbudt til spillertræf på festpladsen i Lundby Krat pinsedag. Omkring 80 havde efterkommet invitationen og bl.a. disse også flere musikanter. For Gistrup Spillemændene, der holdt 25 års jubilæum tidligere på året, er ikke, hvad de har været antalsmæssigt. - Derfor er forstærkning særdeles velkommen, fortæller Aage Pedersen, der har været med i alle årene. Det er således ham, der er i stand til at gøre status over et arrangement, som kan holde jubilæum næste år. Kun en enkelt gang har de måttet aflyse på grund af vejret. Det har imidlertid ikke været en lige stor fornøjelse hver gang. Sidste år var der ingen sol, og de to forrige år var arrangementet hårdt ramt af regnvejr. Uanset vejrlig har spillemændene været stabile til at give møde, og nogle gange har stemningen været så god, at de er fortsat hjemme i en have hos en af deltagerne. Arrangementet foregår med fast mødetid kl. 9 og fortsætter til middag med musik og visesang. Tidligere, da Gistrup havde folkedanserforening, blev der også danset. Igen i år lagde Foreningen til Skovturens Bevarelse fra Ø. Uttrup vejen forbi for at hilse på. De udklædte deltagere var på jubilæumstur, den 30. i rækken, og fortsatte til Dokkedal, hvor de medbragte madkurve skulle fortæres.