Brønderslev

Musikanlæg skal ud at rulle på landevejene

BRØNDERSLEV:Kulturelt Samråd i Brønderslev har anskaffet en trailer til det musikanlæg, der for et par år siden blev anskaffet til brug af foreninger med flere. Traileren kan rumme højttalere og musikanlæg, og det er fortsat Musikforeningen Foxtrot, der administrerer musikanlæg og trailer. - Vi vil gerne, at endnu flere benytter musikanlægget, siger formand for Kulturelt Samråd, Otto Ziegler, Kraghede. Interesserede, der vil låne musikanlægget, skal fortsat kontakte Musikforeningen Foxtrot. Det skal være et medlem af Musikforeningen Foxtrot, der skal udlevere og modtage anlægget. Det er låneren, der skal sørge for transport. Det er lånerens ansvar, at deres bil er stor nok til at bruge traileren. Bilen skal have en totalvægt på minimum 1000 kilo, og der skal være hvide nummerplader på bilen. Det er også et krav, at lydanlægget skal betjenes af en lydmand. Som hovedregel er det en betingelse, at lydmanden har bestået et lydkursus. - Foxtrot skal godkende en lydmand, men Foxtrot har også ret til at diskvalificere en lydmand, understreger Johny Knudsen fra Foxtrot. Han er en af lydmændene. - Faktisk er vi kun to lydmænd, og vi vil gerne være flere, siger han. Derfor arrangerer Musikforeningen Foxtrot hver vinter et kursus for lydmænd. - Hvis låneren ikke selv råder over en lydmand, kan Foxtrot stille en til rådighed. Otto Ziegler understreger, at alle, der er bosat i Brønderslev Kommune, kan låne anlægget. Det gælder både foreninger og enkeltpersoner. Han understreger, at anlægget dog kun må bruges til arrangementer i forenings-regi eller arrangementer med offentlig adgang. For eksempel kan det ikke lånes til en privat fest eller til en diskoteksfest på et værtshus. Ligeledes kan en lydmand ikke drive "forretning" ved at tage ud med anlægget. Musikanlægget blev købt for to år siden for ca. 50.000 kr.