Musikefterskole bygger koncertsal

: Investering på 10 millioner kroner skal sikre fremtiden for efterskolen i Klejtrup

KLEJTRUP:Klejtrup Musikefterskole, der har eksisteret siden sommeren 1997, står foran en udvidelse. Skolen er klar til at opføre en stor koncertsal med plads til 520 tilhørere, og det første spadestik forventes at blive taget til foråret, oplyser bestyrelsesformand Jon Pugholm. - Dermed kan Klejtrup glæde sig over at få egnens største koncertsal, og det er vort håb, at salen står klar til indvielse til december, forklarer Jon Pugholm videre. Prisen er omkring 10 millioner kroner. Salen med scenen får et omfang på 600 kvadratmeter, men hele bygningen når et samlet antal etagekvadratmeter på 1320, for det omfatter tillige ekstra øvelokaler, sminkerum og kælder til kulisser og lignende. Hidtil har Musikefterskolen holdt koncerter i den eksisterende sal, hvor der er godt 300 pladser. - Det har også fungeret udmærket, men det er et stort arbejde, fordi der skal flyttes meget rundt. Nu får vi langt bedre faciliteter, som er med til at højne vores musiktilbud, siger efterskolens forstander Karl Aage Larsen. Musikhuset indgik i de oprindelige planer, da en gruppe borgere fra Klejtrup tog initiativ til oprettelsen af Musikefterskolen for snart syv år siden. Men dengang rakte økonomien ikke til det. - Siden har skolen sparet op og kan nu lægge cirka halvdelen af den samlede investering på bordet. Resten optages som lån, og i den sammehæng høster skolen jo stor fordel af, at renten er så lav, fortsætter Jon Pugholm. En væsentlig forudsætning for den sunde økonomi er den store interesse fra eleverne. Efterskolen er i den gunstige situation, at eleverne står i kø for at komme ind. Fra og med indeværende skoleår er elevtallet udvidet fra 102 til 108 elever, og de to næste års elevhold er fyldt op. Bestyrelsen bag Klejtrup Musikefterskole ser koncertsalen som en fremtidssikring. - Der er oprettet mange efterskoler de seneste år. Måske vil man en dag nå til et mætningspunkt, og så bliver det et spørgsmål om at kunne give eleverne de bedst mulige tilbud, forklarer Jon Pugholm. Han regner iøvrigt med, at musikhuset giver skolen mulighed for at oprette en sommerskole, hvor både forældre og elever kan tage en eller to ugers ferieophold for at dyrke musik. Koncertsalen skal dog ikke kun være til gavn for skolen, men for hele egnen. Der budgetteres således med, at huset kan udlejes til fester og koncerter og dermed få status af et kulturelt center. For at give det bedste helhedsindtryk har skolen valgt at bygge salen, hvor der nu er hovedindgang og parkeringsplads. Derfor skal der etableres en ny parkeringsplads på den anden side af skolen. Efterskolen har holdt en mini-arkitekt konkurrence om musikhuset ved at indbyde to arkitekter til at lave to forskellige løsningsforlsag, og man har så udvalgt det bedste. Fem byggefirmaer, heraf et fra Klejtrup, er inviteret til at byde på entreprisen, og byggeriet ventes sat i gang allerede om et par måneder. Klejtrup Musikefterskole henvender sig til elever med interesse for musik. Men skolen kræver ikke, at eleverne musikalsk set befinder sig på et højt niveau.