Musikforening i harmoni

Vesthimmerlands Musikforening tror på fremtiden trods faldende medlemstal

AARS:Tonerne klinger rent og fint i Vesthimmerlands Musikforening efter en vinter med fem koncerter, som musikalsk nåede helt fra en klaveraften med en enkelt nordmand til en koraften med 35 sangere fra Købenshavns Bachkor og en koncert med strygerne i Det Jyske Ensemble. Formand Grethe Stæhr er tilfreds og bekymringen over, at medlemstallet på papiret er faldet dramatisk fra 140 til 118, giver ikke anledning til skingre toner i bestyrelsen ovenpå generalforsamlingen. Men nedgangen kalder på en indsats, for musikforeningen ser det fortsat som sit fremmeste mål at udbrede kendskabet til den klassiske musik i Vesthimmerland. - Frafaldet svarer til den fremgang af nye medlemmer, vi oplevede, da vi for to år siden sendte en gratis billet med ud til vores faste medlemmer ved sæsonens begyndelse, siger Grethe Stæhr. Hun ser også en spirende interesse for den klassiske musik blandt et yngre publikum. - Tendensen er svag, men den er der. Vi prøver at forstærke den ved eksempelvis at give gymnasiets elever billig adgang gennem elevforeningen HEBE, pointerer hun. Derfor håber bestyrelsen at kunne gentage kunstgrebet og friste flere vesthimmerlændinge med oplevelser fra den klassiske musiksverden ved igen i år at give medlemmerne en gratis billet til en ven med øre for musik. Økonomisk hænger regnskabet fint sammen i foreningen, selvom det er store klassiske navne, der lægger navn til koncertprogrammet. - Vores økonomi hænger næsten sammen på forhånd takket være tilskud fra amtet, kommunens, Statens Musikråd og sponsorater fra de lokale pengeinstitutter, forklarer Grethe Stæhr. Næste sæsons fem koncerter er på plads. Sopranen Nina Pawlowski lægger ud 7. september og følges af strygekvartetten Mira (19. oktober), pianisten Marie Rørbech (23. november) , Den Jyske Saxofonkvartet og slutter med Time Waves 14. marts. Generalforsamlingen ændrede ikke på sammensætningen af bestyrelsen, der fortsat består af formand Grethe Stæhr, kasserer Kate Christensen, sekretær Poul Bråten, Svend Bækgaard og Poul Erik Niebuhr.