Musikforening skal styre udlejning af Ishuset

Gå til Crescendo, hvis du vil have nøglerne

HOBRO:Musikforeningen Crescendo i Hobro har indtaget en nøgleposition i Ishuset i Bies Have. Det er nemlig Crescendo, man skal henvende sig til, hvis man som musiker eller teaterudøver vil låne nøglerne til Ishuset. Børne- og kulturudvalget har netop godkendt en brugsretsaftale for Ishuset, der ejes af Hobro Kommune. Af brugsretsaftalen fremgår det, at det er Musikforeningen Crescendo, der sørger for udlevering af nøglekort og husregler. - Crescendo er helt indforstået med at have det totale ejerskab til Ishuset. Det er dem, der tager ansvaret for, at huset fungerer. Det er rart for os, at vi ikke skal bruge tid på at passe det med udlejningen, siger formand for børne- og kulturudvalget Jan Hviid (V). Hobro Kommune slipper dog ikke helt grebet om Ishuset. I det kontaktudvalg, der skal nedsættes, får børne- og kulturudvalget en repræsentant. Crescendo og musikundervisningsrådet får hver to repræsentanter. Crescendo har ret til at benytte Ishuset på alle hverdage fra kl. 14.30 til 24 og i hele weekenden. Hobro Kommune disponerer over lokalerne fra kl. 8 til 14.30 på hverdage. Men i begge tilfælde er det altså Crescendo, der udleverer nøglerne. Også til musikskolerne Den netop indgåede aftale indebærer, at Crescendo har ret til at fordele lokaliteterne. Foreningen skal sikre, at Hobro Musik- skole, Ottos Musikskole, Det Rytmiske Kor, lokale bands samt øvrige kulturelle og musiske foreninger har mulighed for at benytte huset. I de timer, hvor Hobro Kommune disponerer over de tre musikøvelokaler med tilhørende café, kan dagplejen, daginstitutionerne og andre opføre musikstykker og spille teater. For tiden bruger Skolen på Kirketoften lokalerne til musik og drama. Ishuset har også været benyttet af Amatørteatret Bremsen i Hobro. En betroet opgave Bestyrelsesmedlem i Crescendo Anders Hansen, Aalborg, synes det er dejligt, at kommunen betror foreningen opgaven med at stå for udlejningen af Ishuset. - Det handler om, at vi ved, hvem det er, vi samarbejder med, og at det ikke kommer til at gå som i medborgerhuset (her øvede den rytmiske musik før Ishuset blev taget i brug sidste efterår, red.), hvor musikerne blev trængt i baggrunden. Selvfølgelig skal der være plads til teater og lignende i Ishuset, men det er det musiske, der er det vigtigste, siger Anders Hansen. I øjeblikket er der ifølge Anders Hansen omkring 10 forskellige bands, der øver i Ishuset. Magnetkort på vej Hvis man vil låne nøglen til Ishuset, skal man henvende sig til kasserer i Crescendo Betty Hansen, Hobro, eller formand for Crescendo Stefan Lynge Sørensen, der også bor i Hobro. Foreningen arbejder på at få lavet et system med magnetkort, som der er knyttet en kode til. Kortene kan musikerne beholde i modsætning til nøglerne, der skal afleveres efter brug.