Musikforeningen Malurt i rigtig god gænge

FREDERIKSHAVN:Musikforeningen Malurt har holdt den årlige generalforsamling, hvor formanden Karen Bagge Nielsen i sin beretning kunne se tilbage på en god sæson med lutter velbesøgte arrangementer på det hyggelige spillested i Skippergade. Her har der i sæsonens løb været besøg af kunstnere fra både ind- og udland. Blandt dem gamle gode kendinge som Jacques Gauthé, Lillian Boutté og Phil Mason og hans besætning. Men også af nye orkestre som ikke før har spillet på Malurt. En af de helt store oplevelser var koncerten med Bigbandet Almost Grown Up med Bobo Moreno som solist. Et meget vellykket arrangement, som trak en del nye tilhørere til Malurt. Der skete kun en enkelt udskiftning i bestyrelsen, hvor Birgit Thomsen blev valgt som afløser for Claus Vejlø, der er flyttet fra byen. Resten var genvalg. Som afløser for den mangeårige revisor Børge Dam Hansen blev Haakon Hansen valgt, og bestyrelsen består i den kommende periode af Karen Bagge Nielsen, Caroline Skjoldborg, Anette Dam-Hansen, Anne-Grethe Vejlø, Oddvar Nordberg og Birgit Thomsen. Suppleant Birthe Kristensen, Revisorer Haakon Hansen og Henning Kristensen, revisorsuppleant Børge Dam-Hansen. Sæsonen fortsætter med Bourbon Street Jazzband 3. marts og slutter med Advokatens New Orleans Jazzband 31. marts.