Gymnasiale uddannelser

Musikhus kan stå færdigt i 2008 VESTHIMMERLANDS MUSIKHUS: Økonomiudvalget i Aars er stemt for at sige ja til at tage imod 11,5 millioner EU kroner til byggeri ved gymnasiet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tidligere borgmester i Aars Kommune, Knud Kristensen, stiller op til næste folketingsvalg for de konservative. Arkivfoto: Torben Hansen

AARS:- Der er ingen slinger i valsen. Der er fuld enighed i økonomiudvalget om, at vi skal arbejde videre på fuld tryk for musikhuset ved gymnasiet i Aars. Borgmester Knud Kristensen (K) har fået økonomiudvalgets opbakning til at sige ja tak til 11,5 millioner kroner fra EU og Nordjyllands Udviklingsfond til at føre drømmen om et musikhus ved Vesthimmerlands Gymnasium ud i livet. Der er også opbakning i Sammenlægningsudvalget for Vesthimmerlands Kommune. Det betyder, at et musikhus i Aars nu er rykket meget tættere på. I givet fald skal der holdes licitation i løbet af efterrået. - Enigheden betyder, at vi har et reelt grundlag for at arbejde videre med projektet, understreger Knud Kristensen. Det samlede byråd i Aars har Vesthimmerlands Musikhus på dagsordenen på onsdag. Bliver det også et ja her skal der arbejdes videre på projekteringen, vurderingen af pris og fremtidens driftsomkostninger. Forventningen er, at musikhuset, som Per Kirkeby har lavet en skitse til, vil komme til at koste 24-25 millioner kroner plus moms. Indenrigsministeriet har lovet 750.000 kroner til huset, mens Lokale- og Anlægsfonden har givet et mundtligt tilsagn om fordelagtige lån over de næste 20 år. Gave med betingelser Der er en række betingelser knyttet til at modtage de 11,5 millioner EU-kroner. - Samtlige regninger skal være betalt i april 2008 og der skal være givet en ibrugtagningstilladelse i juli 2008, oplyser Knud Kristensen, der anser begge dele for at ligge inden for mulighedernes grænse. Han er også overbevist om, at projektet i Aars i modsætning til Aalborgs vil kunne holdes indenfor de økonomiske rammer. - Langt flere entreprenører vil kunne håndtere et projekt som vores, og det vil give en større konkurrence på prisen, påpeger Knud Kristensen. Vesthimmerlands Gymnasiums rektor Kirsten Holmgaard Jakobsen er begejstret over udsigten til, at gymnasiet nu ser ud til at få opfyldt ønsket om bedre faciliteter til skolens musikundervisning. Den har siden begyndelsen af 80’erne fundet sted i en midlertidig barak. Det er derfor opfyldelsen af et mangeårigt ønske, der nu tegner sig på horisonten. - Et musikhus med de tilhørende undervisningslokaler vil give os muligheden for at tilbyde vores elever en tidssvarende undervisning, og vil selvfølgelig også betyde at vi som gymnasium vil kunne profilere os langt skarpere, påpeger hun. En gevinst for musikken Formanden for Vesthimmerlands musikforening Grethe Stæhr ser musiklivet i Vesthimmerland gå en lysere fremtid i møde, hvis musikhuset bliver til virkelighed. - Den klassiske musik har det generelt set ikke nemt i vores landsdel. Men der er ikke nogen tvivl om, at et musikhus i forbindelse med Vesthimmerlands Gymnasium vil være en utrolig gevinst for os og musikken i al almindelighed. Hovedparten af musikforeningens fem-seks årlige klassiske koncerter finder i dag sted i gymnasiets aula. - Det vil være en kæmpefordel for os med en koncertsal med en bedre akustik, erkender hun. Også de vesthimmerlandske musikskoleelever vil skulle bruge musikhuset.