Musikhus skal ikke ligge i centrum

To forslag til en anderledes placering af nyt musik- og kulturhus i Hirtshals

HIRTSHALS:Venneforeningen Søstjernen synes ganske rigtigt, at arbejdsgrupperne i forbindelse med et nyt musik- og kulturhus i Hirtshals har gjort Søstjernen en stor tjeneste ved at arbejde for, at der nu skal gøres en indsats for at realisere projektet. Det siger direktør Flemming Søgaard, Hirtshals, der er sekretær i Venneforeningen Søstjernen. - Nu vil vi i Venneforeningen Søstjernen koncentrere vort arbejde om at være med til at påvirke, hvad det kommende musikhus skal indeholde, hvor det skal lige, og hvordan det skal se ud. Baggrunden for den udtalelse er, at Venneforeningen Søstjernen i over to år har arbejdet med et projekt, der i indhold faktisk er identisk med det, som blev præsenteret på orienteringsmødet mandag aften på Hotel Hirtshals. - Den eneste forskel på Søstjerneprojektet og det kommunale projekt er, at vi i Søstjerneprojektet gerne ser en afdeling, der er beregnet til at udefrakommende amatørmusikere kan få lejlighed til at benytte huset til øve sig under optimale forhold. Desuden vil mange andre faciliteter i huset på denne måde kunne bruges mere optimalt, påpeger Flemming Søgaard. - Vi mener, det vil give byen flere turister i skuldersæsonerne, og det er vel og mærke af en type turister, som af alle benævnes som kvalitetsturister, som vil være med at styrke Hirtshals’ ry som en by, hvor der ikke lefles for turismen for enhver pris. - Vedrørende beliggenheden af musik- og kulturhuset er vi i Venneforeningen Søstjernen heller ikke enige med det kommunale projekt. Arbejdsgruppernes forslag er, at man gerne ser huset placeret i centrum eller på havnen. - Som førsteprioritet ser vi gerne, at musik- og kulturhuset bliver anbragt med havudsigt på grunden mellem Kystvejen og Hotel Fyrklit eller på grunden mellem Hovedvejen og Kystvejen, tilføjer Flemming Søgaard. Kommunens arbejdsgrupper siger, at huset skal ligge så centralt som muligt, for at det nemmere vil tiltrække de unge. - Vi mener dog, at en placering i centrum vil låse projektet fast og gøre det umuligt at udvide, hvis der eventuelt senere viser sig et behov for det. Placeringen i centrum vil sikkert også give parkeringsproblemer, siger Flemming Søgaard. - En placering på havnen vil sikkert give flere af de samme problemer som i centrum og kan endda måske være medvirkende til, at virksomheder på havnefronten kan forhindres i at kunne ekspandere. - Det forekommer nu heller ikke helt rigtigt at bygge et sådant hus, der skal bruges af mange, både ældre og unge, i et sådant industriområde, hvor der hele døgnet er tæt trafik af både lastbiler og arbejdskøretøjer, påpeger Flemming Søgaard.