Lokalpolitik

Musikhuset et fejlskud

Borgmesteren mente tidligere, at der nu skulle være åbenhed om byrådets beslutninger, hvorfor er kortene nu så tæt mod kroppen? Nok er nok, stop dette projekt, skriver Svend Arknæs. arkivfoto: grete dahl

Borgmesteren mente tidligere, at der nu skulle være åbenhed om byrådets beslutninger, hvorfor er kortene nu så tæt mod kroppen? Nok er nok, stop dette projekt, skriver Svend Arknæs. arkivfoto: grete dahl

MUSIKHUS:Tidligere borgmester Thorkils Simonsen fra Århus mener, Aalborg bør slå koldt vand i blodet med planerne om Musikhuset. Vi er mange, der mener, det skal slås helt ud af hovedet, for projektet, har udviklet sig til et fejlskud. Skal der sammenlignes med Musikhuset i Århus, er det ikke bare prisen, men tillige størrelsen og funktionen, der bør omtales. I Århus har de fået et Hus der rummer masser af plads til publikum, mange muligheder for forskellig anvendelse, som opera, ballet, koncert og anden optræden, kort sagt et hus der kan glæde og tiltrække et stort publikum langt ud over kommunes egne grænser, så den daglige drift hænger bedre sammen. Som udgangspunkt har man set sig tilfreds med et hus til koncerter, og tillige med et meget begrænset antal pladser, og endvidere kan det knapt rumme de store symfoniorkestre. Det bliver jo, når alt kommer til alt kun på ca. samme størrelse som Europahallen, eller omtrent samme størrelse som Skråen, der flytter til Nordkraft. Hvis ideen er, at et sådan Hus skal tiltrække publikum fra et større område end blot Aalborg, vil jeg påstå, at det som udgangspunkt er alt for skrabet, og lang fra har format nok hertil. Når talen går på ballet, teater eller opera, så må der meldes hus forbi, for der er hverken plads til orkestergrav eller til scenen. At der så i stedet er afsat areal til Musikkonservatorium og Universitet, er selvfølgelig flot, men gavner i den forstand ikke Husets funktion, og dermed er det et begrænset antal, der vil få det udbytte, der bør forventes af et projekt i denne investeringkategori. Den fremtidige daglige drift bliver derfor en meget kostbar affære for indbyggerne i kommunen. På nuværende tidspunkt er pengene, der skal findes til dette projekt, overskreden en mia. kr. eller næsten det samme beløb, som Operahuset i København projekterede med i begyndelsen. Byrådet fortæller os igen og igen, at det er svært at få kommunens økonomi til at hænge sammen. Vi er altså mange, der mener, det ville være interessant at vide, hvilke konti, eller områder der skal spares på, er det ældreplejen, sygehus, skoler, uddannelse, den kommunale service? eller??? Borgmesteren mente tidligere, at der nu skulle være åbenhed om byrådets beslutninger, hvorfor er kortene nu så tæt mod kroppen? Nok er nok, stop dette projekt. Der henvises fra byrådets side til, at det bl.a. er et stort ønske fra kommunes borgere, der ligger til grund for dette projekt, mon ikke mere det er byrådets projekt. Hvor ved man fra, hvad indbyggerne ønsker? Nu bliver der igangsat en undersøgelse via Internettet, der kortlæger mere end en flok tilfældigt interviewede borgeres meninger. Jeg vil opfordre flest mulige til at give deres mening tilkende her. Undersøgelsen bliver så forhåbentlig bred nok til at give et retvisende billede. Området kunne i stedet indrettes til mange anvendelige formål med helt andre rimelige økonomiske krav. Ideer hertil er jeg overbevist om, kan trækkes fra kreative kræfter blandt kommunes indbyggere.