EMNER

Musikhusgrund kan ikke give penge i kassen

Salg er forbudt, alligevel indgår grunden i egenkapitalen for Fonden Musikkens Hus med 21 mio. kr.,

Musikhusgrunden har en vær­di, men for fon­den er det ikke re­el­le pen­ge. Ar­kiv­fo­to: Per Ko­lind

Musikhusgrunden har en vær­di, men for fon­den er det ikke re­el­le pen­ge. Ar­kiv­fo­to: Per Ko­lind

AALBORG:Musikhusgrunden indgår i egenkapitalen for Fonden Musikkens Hus med 21 mio.kr., men der er reelt ikke tale om en værdi, som fonden kan gå ud og realisere i klingende mønt. Fonden Musikkens Hus har som bekendt vederlagsfrit fået grunden af Aalborg Kommune, og rent regnskabsmæssigt skal fonden give grunden en værdi i regnskabet, men ifølge formanden for styregruppen for Musikkens Hus, Henrik Thomsen, har fonden ikke mulighed for at sælge grunden til andre, hvis ikke der opføres et musikhus, skal grunden nemlig gå tilbage til kommunen - I forhold til det skøde, der er lavet, så har fonden kun én mulighed, og det er at opføre sin del af Musikkens Hus, siger Henrik Thomsen. Derfor har grunden ikke en realiserbar værdi, fordi fonden ikke kan sælge grunden videre. - Det er rigtigt, men det er klart, at når man har en grund, så repræsenterer den grund en værdi, og den skal selvfølgelig bogføres i regnskabet, siger Henrik Thomsen. Hos Aalborg Kommune skal man ifølge kommunaldirektør Jens Kristian Munk ikke bogføre, at grunden ikke længere tilhører Aalborg Kommune. - Lad os nu sige, at kommunen ejer en fodboldbane, den står ikke registreret nogen steder i vores regnskaber, siger Jens Kristian Munk. Kommunen har dog et ejendomsregister, hvor man kan se kommunens bygninger, men værdierne her indgår ikke i kommunens regnskab. - Vi kan give den grund væk, og så er den ude af systemet. Til gengæld har Kommunen solgt Nyhavnsgade 15 til fonden for 6,5 mio. kr., og den grund kan fonden tilbagesælge til Aalborg Kommune. I perioderegnskabet pr. 30. august for fonden er der taget højde for, at grunden går tilbage til kommunen. Men ifølge Henrik Thomsen ejes grunden i dag af fonden. - Den er videresolgt til fonden, og den er stadig i fonden, siger Henrik Thomsen.