Aars

Musikhussucces i Aars er svær at få øje på

Det vesthimmerlandske musikhus Alfa i Aars er ifølge Uffe Bro ikke blevet den succes, som byrådskollegaen Per Bisgaard hævder. Foto: Lars Pauli

Det vesthimmerlandske musikhus Alfa i Aars er ifølge Uffe Bro ikke blevet den succes, som byrådskollegaen Per Bisgaard hævder. Foto: Lars Pauli

ALFA:I Nordjyske forleden beskrev Per Bisgaard den store succes, som han åbenbart mener, at musikhuset i Aars er blevet. Jeg må desværre indrømme, at jeg nu synes, at succesen er lidt svær at få øje på, hvis man ellers bruger almindelige briller. Ja, huset står der og ser flot ud, men er det med til at frembringe nogle kulturelle oplevelser for borgerne i Vesthimmerland, som de ikke har kunnet få andre steder i kommunen? Jeg må desværre nok svare nej til mit spørgsmål Per Bisgaard siger til avisen, at: ”Kritikerne såede stor tvivl om, hvorvidt der overhovedet var kultur nok i området til at retfærdiggøre bygningen at sådan et kulturtempel...”, men at dette synspunkt er gjort til skamme af det store aktivitetsniveau i huset. Jamen det var jo slet ikke det, vi sagde, os, der var så formastelige at kritisere planerne. Vi sagde blot, at det økonomiske grundlag slet ikke var analyseret, og det har vi så indlysende nu fået ret i. Hverken anlægsbudgettet eller driftsbudgettet var og er åbenbart tilstrækkelig stort. Anlægsbudgettet blev betragtelig overskredet, og der mangler stadig penge til inventar og instrumenter. Vi kan nu læse, at driftsbudgettet heller ikke er stort nok. Ved etableringen blev det tydelig sagt, at der var penge nok til det hele (sågar en daglig leder), men det var, som nogle af os sagde, bare en udtalelse, der var plantet direkte i den blå luft. Intet var undersøgt og analyseret – og nu kan vi se konsekvensen. Det bliver interessant at se, om den store succes, som Per Bisgaard påstår, der er tale om, også udmønter sig i et stort antal besøgende og betalende gæster - ikke fordi jeg mener, at kulturtilbud altid økonomisk skal kunne betale sig, men Venstre plejer jo at sige: ”Noget for noget”, så hvis kommunen yder noget, skal den vel også have noget igen? Hvis nu huset var en rigtig - og ikke kun en indbildt succes - kunne man vel forvente, at det i det mindste havde fuldt udsolgt i mindst 25 dage i det første år. Med 400 sæder og til en pris af 200 kr. pr. sæde vil det medføre en indtægt på 2 mio. kr. om året. Havde man haft denne indtægt, ville jeg måske have kaldt det en succes; men så havde man nok heller ikke bedt om 500.000 kr. i yderligere driftstilskud oven i de 800.000 kr., man allerede i dag modtager.